Kinh Nghiệm về As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 07:55:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về As thin as a stick là gì Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa As thin as a stick là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 07:55:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Từ:

stick

/stick/

  động từ

  cắm, cài, đặt, để, đội

  to stick pen behind one’s ear

  cài bút sau mái tai

  to stick up a target

  dựng bia lên

  ví dụ khác

  stick your cap on

  đội mũ lên

  danh từ

  cái gậy

  que củi

  cán (ô, gươm, chổi…)

  thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu…); dùi (trống…)

  (âm nhạc) que chỉ huy nhạc (của người chỉ huy dàn nhạc)

  (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm

  (nghĩa bóng) người đần độn; người cứng đờ đờ

  đợt bom

  (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quê

  động từ

  đâm, thọc, chọc

  to stick a pin through something

  đâm đinh ghim qua một vật gì

  to stick pigs

  chọc tiết lợn

  ví dụ khác

  cake stuck over with almonds

  bánh có điểm hạnh nhân

  dán, dính

  to stick postage stamp on an envelope

  dán tem lên một chiếc phong bì

  stick no bills

  cấm dán quảng cáo

  cắm (cọc) để đỡ cho cây

  ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)…

  to stick one’s head out of window

  ló đầu ra ngoài hiên chạy cửa số

  to stick out one’s chest

  ưỡn ngực; vỗ ngực ta đây

  (ngành in) xếp (chữ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm sa lầy, làm vướng mắc, làm trở ngại; giữ lại ((thường) động tính từ quá khứ)

  the wheels were stuck

  bánh xe bị sa lầy

  I was stuck in town

  tôi bị giữ lại ở tỉnh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm bồn chồn, làm cuống, làm lúng túng

  I’m stuck by this question

  tôi bị vướng mắc đó

  to stick somebody up

  làm ai luống cuống

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chịu đựng

  cắm

  arrow sticks in target

  mũi tên cắm vào bia

  dựng đứng, đứng thẳng

  his hair stuck straight up

  tóc nó dựng đứng lên

  dính

  this envelope will not stick

  cái phong bì này sẽ không còn hề dính

  ((thường) + out) ló ra, chìa ra, ưỡn ra, nhô ra

  bám vào, gắn bó với, trung thành với chủ với chủ với

  to stick to the point

  bám vào việc

  to stick like a bur

  bám như đỉa đói

  ví dụ khác

  friends should stick together

  bạn bè phải gắn bó với nhau

  to stick to one’s promise

  trung thành với chủ với chủ với lời hứa hẹn hẹn của tớ

  are you going to stick in all day?

  anh sẽ ở trong nhà suốt ngày à?

  sa lầy, mắc, kẹt, vướng, tắc; bị chặn lại, bị hoãn lại, đi đến chỗ bế tắc

  carriage stuck in the mud

  xe bị sa lầy

  he got through some ten lines and there stuck

  nói đọc trôi được mười dòng rồi tắc tị

  ví dụ khác

  the bill stuck in committee

  đạo dự luật bị ngăn lại không được thông qua ở uỷ ban

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bồn chồn, luống cuống, lúng túng

  to stick a task for six hours

  miệt mài làm một việc làm luôn sáu giờ liền

  to stick nothing

  không gì ngăn trở được; không từ thủ đoạn nào

  ghi vào (sổ…)

  Cụm từ/thành ngữ

  as cross as two sticks

  (xem) cross

  in a cleft stick

  ở vào thế bí, ở vào thế tiến lui đều khó

  to cut one’s stick

  (xem) cut

  thành ngữ khác

  to want the stich

  muốn phải đòn

  to stick around

  (từ lóng) ở quanh quẩn gần; lảng vảng gần

  to stick

  miệt mài làm, bền chắc tiếp tục

  to stick by

  trung thành với chủ với chủ với

  to stick down

  dán, dán lên, dán lại

  to stick it [out]

  chịu đựng đến cùng

  to stick out for

  đòi; đạt được (cái gì)

  to stick to it

  khiên trì, bám vào (cái gì)

  to stick up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn cướp bằng vũ khí

  to stick up for

  (thông tục) bênh, bảo vệ (một người vắng mặt, quyền lợi…)

  to stick up to

  không khúm núm, không phục tùng; đương đầu lại

  to stick fast

  bị sa lầy một cách vô vọng

  to stick in one’s gizzard

  (xem) gizzard

  to stick in the mud

  (xem) mud

  if you throw mud enough, some of it will stick

  nói xấu một trăm câu, thế nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có người tin một câu

  some of the money stuck in (to) his fingers

  hắn tham ô một ít tiền

  Từ gần tương tự

  sticker

  lipstick

  drumstick

  chopsticks

  sticky

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật As thin as a stick là gì miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip As thin as a stick là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download As thin as a stick là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về As thin as a stick là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết As thin as a stick là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#thin #stick #là #gì

4406

Video As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết As thin as a stick là gì -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#thin #stick #là #gì #Thủ #Thuật #Mới