Thủ Thuật Hướng dẫn Antarctica Listening 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Antarctica Listening 2022 được Update vào lúc : 2022-01-08 08:47:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Antarctica Listening được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 08:47:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Section 1: CAR INSURANCE
Giải đề Listening trong 10 cuốn IELTS Cambridge từ 07 16 (Academic)
Section 4: LEFT AND RIGHT HANDEDNESS IN SPORT
Giải đề Listening trong 10 cuốn IELTS Cambridge từ 07 16 (Academic)

Questions 1-10: Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

CAR INSURANCE

(Example) Name: Patrick Jones

Address: 1 ., Greendale

Dịch: Địa chỉ: , Greendale

Từ cần điền hoàn toàn hoàn toàn có thể là số nhà, tên đường thuộc vùng Greendale.

Contact number: 730453

Occupation: 2 .

Dịch: Điện thoại liên lạc: 730453; Nghề nghiệp:

Từ cần điền là một danh từ chỉ nghề nghiệp.

Size of car engine: 1200cc

Type of car:
Manufacturer: Hewton
Model: 3 ..
Year: 1997

Dịch: Số đo động cơ xe: 1200cc; Loại xe: hãng Hewton, mẫu mã., năm 1997.

Từ cần điền là tên thường gọi thường gọi mẫu mã xe của hãng sản xuất sản xuất Hewton.

Previous insurance company: 4

Dịch: Công ty bảo hiểm trước kia: ..

Từ cần điền là một danh từ riêng chỉ tên công ty bảo hiểm mà xe Đk trước kia.

Any insurance claims in the last five years: Yes

If yes, give brief details:
Car was 5 in 1999

Dịch:
Trong 5 năm trở lại đây có lần nào đi đòi tiền bảo hiểm không: Có
Nếu có, điền một số trong những trong những rõ ràng một cách ngắn gọn: Xe được/ bị .. vào năm 1999.

Từ cần điền hoàn toàn hoàn toàn có thể là danh từ, PII hoặc tính từ, thể tình hình thái tính chất của xe vào năm 1999.

Name(s) of other driver(s): Simon 6

Relationship to main driver: 7 ..

Dịch:
Tên của người lái xe khác: Simon .
Mối quan hệ với những người dân lái xe chính:

Hai từ cần điền là hai danh từ: một thể hiện họ của ông Simon; một còn sót lại thể hiện quan hệ của ông Simon với ông Patrick.

Uses of car:
social
8 .

Dịch: Mục đích sử dụng xe: xã hội và

Từ cần điền nêu tiềm năng sử dụng xe của người lái, hoàn toàn hoàn toàn có thể là một tính từ thể hiện tính tuy nhiên tuy nhiên với tính từ social hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể là một danh từ.

Start date: 31 January

Recommended Insurance arrangement
Name of company: 9
Annual cost: 10 $ .

Dịch:
Ngày khởi đầu: 31/01
Bảo hiểm được trình làng: Tên công ty: .; phí bảo hiểm theo năm: $ ..

Từ cần điền câu 9 là danh từ riêng chỉ tên của công ty bảo hiểm trong lúc câu 10 cần một số trong những trong những lượng biểu thị ngân sách đóng bảo hiểm hằng năm.

B Giải thích đáp án

Woman: Hello motor insurance department

Người phụ nữ: Xin chào. Phòng bảo hiểm xe hơi xin nghe.

Man: Oh hello Id like to ask about insurance for my car.

Người đàn ông: Ồ xin chào. Tôi muốn tìm hiểu thông tin bảo hiểm cho xe của tôi

Woman: Yes, of course. Ill just take a few details. Whats your name?

Người phụ nữ: Rất vui lòng. Em cần lấy một số trong những trong những thông tin rõ ràng. Tên anh là gì nhỉ?

Man: Patrick Jones.

Người đàn ông: Patrick Jones.

Woman: And your address?

Người phụ nữ: Địa chỉ của anh ở đâu?

Man: Its 27 Bank Road [Q1].

Người đàn ông: Tôi ở 27 đường Ngân hàng

Woman: 27 Bank Road. Is that in Greendale?

Người phụ nữ: 27 đường Ngân hàng. Ở khu Greendale đúng không ạ ạ ạ?

Man: Yes.

Người đàn ông: Đúng rồi.

Woman: And whats your daytime phone number?

Người phụ nữ: Vậy số điện thoại liên lạc vào ban ngày của anh là gì?

Man: My work number is 730453.

Người đàn ông: Điện thoại thao tác của tôi là 730453.

Woman: And could I ask what your occupation is?

Người phụ nữ: Em hoàn toàn hoàn toàn có thể hỏi anh đang thao tác làm gì không?

Man: Dentist [Q2].

Người đàn ông: Tôi là nha sĩ.

Woman: OK now a few details about your car What size is the engine?

Người phụ nữ: Được rồi ạ. Giờ em cần một số trong những trong những rõ ràng về xe của anh Xe anh động cơ bao nhiêu phân khối?

Man: Its 1200 ccs.

Người đàn ông: Xe tôi 1200.

Woman: Thank you and the make and model?

Người phụ nữ: Cảm ơn anhhãng xe và mẫu mã gì anh nhỉ?

Man: Its a Hewton Sable.

Người đàn ông: Nó là một con Hewton Sable

Woman: Could you spell the model name, please?

Người phụ nữ: Anh đánh vần tên mẫu mã xe giúp em nhé!

Man: Yes S-A-B-L-E [Q3].

Người đàn ông: OK S-A-B-L-E

Woman: Ah yes thanks. And when was it made?

Người phụ nữ: Cảm ơn anh. Xe anh được sản xuất năm bao nhiêu ạ?

Man: 1997.

Người đàn ông: 1997.

Woman: Lovely right I presume youve had a previous insurer?

Người phụ nữ: Vâng ạ. Em đoán là anh đã từng đóng bảo hiểm rồi?

Man: Yes.

Người đàn ông: Đúng rồi.

Woman: Right we need to know the name of the company.

Người phụ nữ: Em nên phải ghi nhận tên công ty bảo hiểm đó ạ.

Man: Yes it was Northern Star [Q4].

Người đàn ông: Công ty Northern Star em ạ.

Woman: Thank you, and have you made any insurance claims in the last five years?

Người phụ nữ: Cảm ơn anh, anh đã từng gửi giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm lần nào trong 5 năm qua chưa?

Man: Yes one in 1999.

Người đàn ông: Tôi có, một lần vào năm 1999.

Woman: And what was the problem?

Người phụ nữ: Xe anh có yếu tố gì à?

Man: It was stolen [Q5] but

Người đàn ông: Nó bị trộm nhưng .

Woman: Thats fine, Mr. Jones thats all we need to know the moment

Người phụ nữ: Không sao đâu ạ, thông tin như vậy là đủ rồi anh.

Woman: And will there be any other named drivers?

Người phụ nữ: Anh có Đk ai khác thay mặt thay mặt đứng tên bảo hiểm không?

Man: Just the one

Người đàn ông: Chỉ một người nữa thôi

Woman: And his name?

Người phụ nữ: Tên anh ấy là gì ạ?

Man: Simon Paynter.

Người đàn ông: Simon Paynter.

Woman: Could you spell the surname, please?

Người phụ nữ: Anh đánh vần giúp em tên đệm nhé.

Man: P-A-Y-N-T-E-R [Q6].

Người đàn ông: P-A-Y-N-T-E-R.

Woman: OK thank you And what relationship is he to you?

Người phụ nữ: Vâng cảm ơn anh anh ấy là gì của anh?

Man: Hes my brother-in-law [Q7].

Người đàn ông: Ông ý là ông anh rể của tôi.

Woman: And what will you or Mr. Paynter be using the car for?

Người phụ nữ: Anh với anh Paynter sẽ sử dụng xe với tiềm năng gì ạ?

Man: Well mainly for social use

Người đàn ông: Hmm..tiềm năng xã hội là hầu hết.

Woman: Social use (murmuring). Will you be using it to travel to work [Q8]?

Người phụ nữ: Mục đích xã hội (lẩm nhẩm). Anh sử dụng xe đi thao tác nữa chứ?

Man: Yes sometimes [Q8].

Người đàn ông: Đôi khi thôi em.

Woman: Anything else?

Người phụ nữ: Còn tiềm năng nào khác không anh?

Man: No. Thats it

Người đàn ông: Chắc hết rồi đó.

Woman: And finally when would you like to start the insurance?

Người phụ nữ: Cuối cùng..anh muốn bảo hiểm kích hoạt lúc nào?

Man: Ill need it from the 31st of January

Người đàn ông: Đăng ký cho tôi từ 31/01 nhé.

Woman: Right Mr. Jones Im getting a couple of quotes coming up on the computer now and the best bet looks like being with a company called Red Flag [Q9].

Người phụ nữ: Được rồi ạ..Em sẽ cho hiển thị đơn giá cho những loại bảo hiểm lên màn hìnhem thấy anh tốt nhất nên mua bảo hiểm từ Red Flag.

Man: Yeah.

Người đàn ông: Ừ được đấy em.

Woman: And that comes out $450 per year [Q10]

Người phụ nữ: Phí bảo hiểm sẽ là $450/ năm anh ạ

Man: Well that seems OK its quite a bit lower than Ive been paying up to now

Người đàn ông: Hmmcũng không tệ..phí này rẻ hơn bảo hiểm mà tôi đang dùng..

Woman: Great So would you like me to go ahead with that?

Người phụ nữ: Ok..vậy em tiến hành thủ tục nhé?

Man: Sure why not?

Người đàn ông: Ok..làm đi em.

Woman: How would you like to pay?

Người phụ nữ: Anh muốn trả phí theo như hình thức nào?

C Từ vựng

  make (noun)
  Nghĩa: a particular product, or the name of the company that made it
  Ví dụ: The make of this motorcycle is Honda.
  model (noun)
  Nghĩa: the specific type of product produced by the company
  Ví dụ: The model of this motorcycle is Wave Alpha/ Air Blade/ SH.
  claim (noun)
  Nghĩa: [countable] a request for a sum of money that you believe you have a right to, especially from a company, the government, etc.
  Ví dụ: You can make a claim on your insurance policy.
  the/ your best bet (idiom)
  Nghĩa: ​(informal) used to tell somebody what is the best action for them to take to get the result they want
  Ví dụ: If you want to get around London fast, the Underground is your best bet.

Section 2

Bạn hãy đặt mua Ebook Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full phân tích vướng mắc & lý giải đáp án cả 4 section nhé!

ĐỌC THỬ

Section 3

A Phân tích vướng mắc

Questions 21-26: Choose the correct letter, A, B or C.

21. The Antarctic Centre was established in Christchurch because

A. New Zealand is a thành viên of the Antarctic Treaty.

B. Christchurch is geographically well positioned.

C. the climate of Christchurch is suitable.

Dịch: Trung tâm Nam Cực được xây dựng ở Christchurch chính bới New Zealand là thành viên của Hiệp ước Nam Cực/ Christchurch có vùng địa lý thuận tiện/ khí hậu ở Christchurch thích hợp.

Cần để ý quan tâm đến keywords Antarctic Centre, Christchurch và because. Đáp án là nguyên do tại sao Trung tâm Nam Cực được lập ra ở Christchurch.

22. One role of the Antarctic Centre is to

A. provide expeditions with suitable equipment.

B. provide researchers with financial assistance.

C. ensure that research is internationally relevant.

Dịch: Một vai trò của Trung tâm Nam Cực là để phục vụ thiết bị thích hợp cho những cuộc thám hiểm/ tương hỗ vốn cho những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích/ đảm bảo những nghiên cứu và phân tích và phân tích thích hợp trên phạm vi quốc tế.

Cần để ý quan tâm đến keywords role và Antarctic Centre. Đáp án là một trong những vai trò của Trung tâm Nam Cực.

23. The purpose of the Visitors Centre is to

A. provide accommodation.

B. run training sessions.

C. show people what Antarctica is like.

Mục đích của Trung tâm của người tham quan là để phục vụ nơi lưu trú/ thực thi những phiên huấn luyện/ cho mọi người thấy Nam Cực trông ra làm thế nào.

Cần để ý quan tâm đến keywords purpose và Visitors Centre. Đáp án là tiềm năng xây dựng ra Trung tâm của người tham quan.

24. Dr Merrywhether says that Antarctica is

A. unlike any other country.

B. extremely beautiful.

C. too cold for tourists.

Dịch: Tiến sĩ Merrywhether nói rằng Nam Cực rất khác bất kỳ một giang sơn nào cả/ cực kỳ đẹp/ rất lạnh riêng với khách du lịch.

Cần để ý quan tâm đến keywords Merrywhether và Antarctica. Đáp án là yếu tố lưu ý của Nam Cực theo lời của tiến sỹ Merrywhether.

25. According to Dr Merrywhether, Antarctica is very cold because

A. of the shape of the continent.

B. it is surrounded by a frozen sea.

C. it is an extremely dry continent.

Dịch: Theo tiến sỹ Merrywhether, Nam Cực rất lạnh vì hình dạng của lục địa này/ vì nó được xung quanh bởi biển băng/ vì nó là một lục địa cực kỳ khô.

Cần để ý quan tâm đến keywords Merrywhether, Antarctica, cold và because. Đáp án là nguyên do, theo lời của tiến sỹ Merrywhether, làm cho Nam Cực vô cùng lạnh.

26. Dr Merrywhether thinks Antarctica was part of another continent because

A he has done his own research in the area.

B there is geological evidence of this.

C it is very close to South America.

Dịch: Tiến sĩ Merrywhether nghĩ rằng Nam Cực là một phần của lục địa khác chính bới ông đã làm nghiên cứu và phân tích và phân tích ở khu vực này rồi/ có những dẫn chứng về địa chất chứng tỏ điều này/ nó rất gần với Nam Mỹ.

Cần để ý quan tâm đến keywords Merrywhether, Antarctica, part of another continent và because. Đáp án là nguyên do mà ông Merrywhether nghĩ Nam Cực là một phần của một lục địa khác.

Questions 27 and 28: Complete the table below. Write ONE WORD AND/OR TWO NUMBERS for each answer.

ANTARCTIC TREATY

DateEvent1870Polar Research meeting27 .. to 1st International Polar Year1957Antarctic Treaty was proposed1959Antarctic Treaty was 28 ..

Dịch và phân tích:

1870: Hội thảo Nghiên cứu Vùng cực

. to . : Năm Địa cực Quốc tế thứ nhất từ cần điền câu 27 là hai dấu mốc thời hạn khởi đầu và kết thúc của yếu tố kiện Năm Địa cực Quốc tế thứ nhất. Chú ý keywords 1st International Polar Year.

1957: Hiệp ước Nam Cực được đề xuất kiến nghị kiến nghị

1959: Hiệp ước Nam Cực được từ cần điền hoàn toàn hoàn toàn có thể là danh từ/ tính từ/ PII thể tình hình thái tính chất của Hiệp định Nam Cực. Chú ý keywords 1959 và Antarctic Treaty.

Questions 29 and 30: Choose TWO letters, A-E.

Which TWO achievements of the Antarctic Treaty are mentioned by the speakers?

A. no military use

B. animals protected

C. historic sites preserved

D. no nuclear testing

E. fishing rights protected

Dịch: Hai thành tựu của Hiệp ước Nam Cực được người nói đề cập là: ngăn việc sử dụng quân đội/ bảo vệ thú hoang dã/ bảo vệ những Khu di tích lịch sử lịch sử lịch sử lịch sử/ ngăn việc thử hạt nhân/ bảo về quyền đánh bắt cá cá cá.

Chú ý keywords two achievements và Antarctic Treaty. Hai đáp án là hai thành tựu của Hiệp ước Nam Cực.

B Giải thích đáp án

Interviewer: Were pleased to welcome Dr Martin Merrywhether of the Antarctic Centre in Christchurch, New Zealand who has come along to talk to us today about the role of the Centre and the Antarctic Treaty. Now my first question is about the choice of location for the centre. Why Christchurch? Was it because of the climate?

Người phỏng vấn: Chúng tôi rất vui mừng được nghênh đón Tiến sĩ Martin Merrywhether của Trung tâm Nam Cực ở thành phố Christchurch, New Zealand, người ngày ngày hôm nay đến đây để rỉ tai với chúng tôi về vai trò của Trung tâm và Hiệp ước Nam Cực. Bây giờ vướng mắc thứ nhất của tôi là về yếu tố lựa chọn vị trí cho TT. Tại sao lại là Christchurch? Có phải vì khí hậu không thưa ông?

Doctor: Well actually New Zealand is the second closest country to Antarctica [Q21] and Christchurch is often used on Antarctic expeditions.

Tiến sĩ: Thật ra New Zealand là vương quốc có vị trí gần Nam Cực thứ hai toàn toàn thế giới và Christchurch thường được sử dụng cho những chuyến thám hiểm Nam Cực.

Interviewer: Right, so its because of where we are [Q21] coupled with our historical role. So tell us what is the main purpose of the centre?

Người phỏng vấn: Vậy là chính bới vùng địa lý đi kèm theo theo với thiên chức lịch sử. Vậy cho chúng tôi biết tiềm năng chính của TT là gì?

Doctor: Well we have two complementary roles. One is as a scientific base for expeditions and research and the other is as an information centre.

Tiến sĩ: Chà chúng tôi có hai vai trò phụ trợ lẫn nhau. Một là cơ sở khoa học cho những cuộc thám hiểm và nghiên cứu và phân tích và phân tích và hai là chúng tôi đóng vai trò như một TT thông tin.

Interviewer: Tell us something about the role as a scientific base.

Người phỏng vấn: Hãy cho chúng tôi biết vài điều về vai trò như một cơ sở khoa học.

Doctor: Were able to provide information about what scientists should take with them to the South Pole-for example, the centre contains a clothing warehouse where expeditions are supplied with suitable clothing for the extreme conditions [Q22].

Tiến sĩ: Chúng tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ thông tin về những gì những nhà khoa học nên mang theo đến Nam Cực ví dụ, TT chứa một kho quần áo nơi những đoàn thám hiểm được phục vụ quần áo thích hợp trong Đk khắc nghiệt.

Interviewer: I suppose you need a bit more than your normal winter coat!

Người phỏng vấn: Tôi đoán rằng toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ cần nhiều hơn nữa thế nữa một chiếc áo khoác ngày đông thông thường đấy nhỉ!

Doctor: Yes, exactly and then theres also the specialist library and mapping services.

Tiến sĩ: Vâng, đúng chuẩn và chúng tôi cũng luôn hoàn toàn có thể có thư viện chuyên biệt và dịch vụ lập map.

Interviewer: Right. And which countries are actually located the centre?

Người phỏng vấn: Vậy những vương quốc nào thực sự nằm ở vị trí vị trí TT?

Doctor: Well the centre houses research programmes for New Zealand, for The United States as well as for Italy theres even a US post office the American airforce base here.

Tiến sĩ: Chà TT tổ chức triển khai triển khai những chương trình nghiên cứu và phân tích và phân tích cho New Zealand, cho Hoa Kỳ cũng như cho Ý thậm chí còn còn còn tồn tại một bưu điện Hoa Kỳ tại vị trí vị trí căn cứ không quân ở đây.

Interviewer: Really? And what does the visitors centre offer?

Người phỏng vấn: Thật sao? Và TT của người tham quan phục vụ những gì thưa ông?

Doctor: Well, since very few people will ever experience the Antarctic first hand, the visitors centre aims to recreate the atmosphere of Antarctica [Q23]. Theres a mock camp site where you can see inside an Antarctic tent and imagine yourself sleeping there. And the centre also acts as a showcase for the unique international co-operation which exists in Antarctica today.

Tiến sĩ: Chà, vì rất ít người được trải nghiệm tận mắt Nam Cực, TT của người tham quan nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng tái tạo bầu không khí của Nam Cực. Có một khu trại mô phỏng, nơi bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nhìn thấy lều trại ở Nam Cực và tưởng tượng mình đang ngủ ở đó. Và TT cũng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi như một tọa lạc cho việc hợp tác quốc tế độc lạ tồn tại ở Nam Cực ngày này.

Interviewer: What is it actually like the South Pole? I know youve been there on a number of occasions.

Người phỏng vấn: Ở Nam Cực thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi biết ông đã ở đó nhiều lần rồi.

Doctor: Yes, I have and each time Im struck by the awesome beauty of the place [Q24]. Its magnificent but you can really only visit it in the summer months.

Tiến sĩ: Vâng, tôi đã từng và mỗi lần đến đó tôi đều bị ấn tượng bởi vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này. Thật tuyệt vời nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta thực sự chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể ghé thăm nơi này vào trong thời gian ngày hè thôi.

Interviewer: October to March.

Người phỏng vấn: Từ tháng 10 đến tháng 3.

Doctor: Yes, because its completely dark for four months of the year (pause) and in addition it has to be the coldest place on earth.

Tiến sĩ: Đúng vậy, chính bới trời tối hoàn toàn trong bốn tháng trong năm (tạm ngưng) và ngoài ra, đây chắc như đinh là phải là nơi lạnh nhất trên trái đất.

Interviewer: Colder than the North Pole? Whys that?

Người phỏng vấn: Lạnh hơn Bắc Cực sao? Tại sao lại vậy thưa ông?

Doctor: Well, unlike the North Pole, which is actually a frozen sea, Antarctica is a land mass shaped like a dome, with the result that the winds blow down the slopes speeds of up to 150 km an hour and thats what makes it so cold [Q25]. And one other interesting thing is that Antarctica is the driest continent on earth, surprisingly, and so you have to drink large amounts of water when youre there.

Tiến sĩ: Chà, không in như Bắc Cực một vùng biển băng giá, Nam Cực là một khối đất có hình dạng như một mái vòm, và hệ quả là những cơn gió thổi xuống sườn dốc với vận tốc lên tới 150 km một giờ khiến Nam Cực rất rất lạnh. Và một điều thú vị khác là Nam Cực là lục địa khô nhất trên trái đất, thật đáng ngạc nhiên, và vì vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta phải uống thật nhiều nước khi ở đó.

Interviewer: How old is Antarctica?

Người phỏng vấn: Nam Cực bao nhiêu tuổi rồi thưa ông?

Doctor: Were pretty sure it was part of a larger land mass but it broke away from the rest of the continent 170 million years ago.

Tiến sĩ: Chúng tôi khá chắc như đinh rằng nó là một phần của một lục địa to nhiều hơn nữa nhưng nó đã tách thoát khỏi phần còn sót lại của lục địa 170 triệu năm trước đó đó.

Interviewer: How can you be certain of this?

Người phỏng vấn: Tại sao ông chắc như đinh về điều này?

Doctor: because fossils and rocks have been discovered in Antarctica which are the same as those found in places such as Africa and Australia [Q26].

Tiến sĩ: chính bới hóa thạch và đá đã được phát hiện ở Nam Cực in như ở những nơi như Châu Phi và Úc.

Interviewer: Amazing To think that it was once attached to Africa

Người phỏng vấn: Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng nó hoàn toàn hoàn toàn có thể đã từng là một phần của Châu Phi..

Interviewer: Now lets just have a look the Antarctic Treaty. How far back does the idea of an international treaty go?

Người phỏng vấn: Bây giờ toàn bộ toàn bộ chúng ta hãy nói về Hiệp ước Nam Cực. Đã bao lâu rồi Tính từ lúc lúc ý tưởng về một hiệp ước quốc tế được thảo luận nhỉ?

Doctor: Well, as far back as the 19th century, when eleven nations organised an international sự kiện.

Tiến sĩ: Chà, từ thế kỷ 19, khi 11 vương quốc tổ chức triển khai triển khai một sự kiện quốc tế.

Interviewer: When was that exactly?

Người phỏng vấn: Chính xác là lúc nào thưa ông?

Doctor: In 1870. And it was called the Polar Research Meeting. And then, not long after that, they organised something called the First International Polar Year [Q27].

Tiến sĩ: Năm 1870. Và nó được gọi là Hội thảo Nghiên cứu Vùng cực. Và không lâu tiếp Từ đó, họ đã tổ chức triển khai triển khai một thứ gọi là Năm Địa cực Quốc tế thứ nhất.

Interviewer: And that took place when exactly?

Người phỏng vấn: Sự kiện đó trình làng đúng chuẩn lúc nào?

Doctor: Over two years from 1882 to 1883 [Q27]. But it wasnt until the 1950s that the idea of an international treaty was proposed. And in 1959 the Treaty was actually signed [Q28].

Tiến sĩ: Trong hai năm từ 1882 đến 1883. Nhưng mãi đến trong năm 1950, ý tưởng về một hiệp ước quốc tế mới được đề xuất kiến nghị kiến nghị. Và vào năm 1959, Hiệp ước đã thực sự được ký kết.

Interviewer: What do you see as the main achievements of the treaty?

Người phỏng vấn: Ông thấy thành tựu của Hiệp ước là gì?

Doctor: Well, firstly it means that the continent is reserved for peaceful use [Q29].

Tiến sĩ: Đầu tiên, Hiệp ước đảm bảo lục địa này được bảo vệ vì tiềm năng hòa bình.

Interviewer: Thats Article 1, isnt it?

Người phỏng vấn: Nội dung Điều 1 đúng không ạ ạ ạ?

Doctor: Yes

Tiến sĩ: Đúng rồi..

Interviewer: Thats important since the territory belongs to everyone.

Người phỏng vấn: Quan trọng thật vì vùng đất này thuộc về mọi người.

Doctor: Yes but not as important as Article 5, which prohibits any nuclear explosions [Q30] or waste disposal.

Tiến sĩ: Đúng rồi, nhưng Điều 5 còn quan trọng hơn, bất kỳ vụ nổ nguyên tử hay hành vi xử lý rác thải nào đều bị cấm.

Interviewer: Which is marvellous. Well, Im afraid were going to have to stop there because Im afraid weve run out of time. Thanks for coming along today and telling us all about the centre and its work.

Người phỏng vấn: Kỳ diệu. Chà, tôi sợ toàn bộ toàn bộ chúng ta phải dừng ở đây thôi có lẽ rằng rằng sắp hết thời hạn rồi. Cảm ơn ông đã tới đây ngày ngày hôm nay và chia sẻ với chúng tôi về TT và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nó.

1Từ vựng trong vướng mắc và đáp ánTừ vựng trong đoạn hội thoạiQ21. Bgeographically well positionedsecond closest country to Antarctica

because of where we are

Q22. Aprovide expeditions

suitable equipment

expeditions are supplied

suitable clothing

Q23. Cshow people what Antarctica is likerecreate the atmosphere of AntarcticaQ24. Bextremely beautifulthe awesome beautyQ25. Ashape of the continentshaped like a domeQ26. Bgeological evidencefossils and rocksQ27. 1882; 18831st International Polar Year1st International Polar YearQ28. signed1959; Antarctica Treaty1959; Antarctica TreatyQ29. Ano military usereserved for peaceful useQ30. Dno nuclear testingprohibits any nuclear explosions

C Từ vựng

  be coupled with something (phrasal verb)
  Nghĩa: (of one thing, situation, etc.) to be linked to another thing, situation, etc.
  Ví dụ: Overproduction, coupled with falling sales, has led to huge losses for the company.
  complementary (to something) (adj)
  Nghĩa: two people or things that are complementary are different but together form a useful or attractive combination of skills, qualities or physical features
  Ví dụ: We provide a service that is essentially complementary to that of the banks.
  strike somebody (verb)
  Nghĩa: [transitive] (not used in the progressive tenses) (of a thought or an idea) to come into somebodys mind suddenly
  Ví dụ: I was struck by her resemblance to my aunt.
  take place (idiom)
  Nghĩa: to happen, especially after previously being arranged or planned
  Ví dụ: The film festival takes place in October.
  run out of something (phrasal verb)
  Nghĩa: to use up or finish a supply of something
  Ví dụ: We ran out of fuel.

Section 4: LEFT AND RIGHT HANDEDNESS IN SPORT

Bạn hãy đặt mua Ebook Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full phân tích vướng mắc & lý giải đáp án cả 4 section nhé!

ĐỌC THỬ

Tham khảo khóa học trực tuyến & sách của IELTS Thanh Loan

  [ONLINE] Khóa học IELTS Online qua Zoom, tương tác trực tiếp với giáo viên như học offline, kỷ luật lớp học tốt: ://ielts-thanhloan/khoa-hoc-ielts-trực tuyến-truc-tuyen
  [ONLINE] Khóa học IELTS Online qua Video kèm chữa bài, lộ trình học rõ ràng, ngân sách thấp: ://ielts-thanhloan/khoa-hoc-ielts-trực tuyến-qua-video-bai-giang
  [SÁCH] Hướng dẫn học IELTS 4 kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao dành riêng cho hình thức Academic: ://ielts-thanhloan/danh-muc/sach-ielts-thanh-loan-viet
  [SÁCH] Hướng dẫn học IELTS 4 kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao dành riêng cho hình thức General Training: ://ielts-thanhloan/danh-muc/sach-ielts-general-training
  [DỊCH VỤ] Chữa bài IELTS Writing ngân sách thấp (kèm chấm band và bài mẫu): ://ielts-thanhloan/chua-bai-ielts-writing

Reply

8

0

Chia sẻ

Share Link Down Antarctica Listening miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Antarctica Listening tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Antarctica Listening Free.

Thảo Luận vướng mắc về Antarctica Listening

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Antarctica Listening vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Antarctica #Listening

4330

Video Antarctica Listening 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Antarctica Listening 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Antarctica Listening 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Antarctica Listening 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Antarctica Listening 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Antarctica Listening 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Antarctica #Listening