Kinh Nghiệm về Anh văn lớp 5 unit 1 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Anh văn lớp 5 unit 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 16:11:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Anh văn lớp 5 unit 1 2022
You đang tìm kiếm từ khóa Anh văn lớp 5 unit 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 16:10:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Your browser is no longer supported. Update it to get the best YouTube experience and our latest features. Learn more

Remind me later

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

Lời giải rõ ràng:

a)  Hi, Nam! Nice to see you again.

(Chào Nam! Rất vui hội ngộ bạn.)

Hi, Mai. Nice to see you, too. Mai, this is Trung. He’s a new pupil in our class. 

(Chào Mai. Mình cũng rất vui hội ngộ bạn. Mai, đấy là Trung. Cậu ấy là học viên mới của lớp toàn bộ toàn bộ chúng ta.)

b)  Hello, Trung. Nice to meet you.

(Chào Trung. Rất vui được gặp bạn.)

Nice to meet you, too. 

(Mình cũng rất vui được gặp bạn.)

c)  Where are you from, Trung?

(Bạn tới từ đâu vậy Trung?)

I’m from Da Nang. But now I live with my grandparents in Ha Noi.

(Mình tới từ Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng. Nhưng giờ đây mình sống với ông bà ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.)

d) What’s your address in Ha Noi?

(Địa chỉ ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô của bạn là gì?)

It’s 81, Tran Hung Dao Street. Where do you live?

(Số nhà 81, đường Trần Hưng Đạo. Bạn sống ở đâu?)

I live in Flat 18 on the second floor of Ha Noi Tower.

(Mình sống ở căn hộ cao cấp cao cấp số 18 trên tầng hai của tòa Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và đọc.)

Lời giải rõ ràng:

a)  What’s your address? – It’s 105, Hoa Binh Lane.     

(Địa chỉ của bạn là gì? – Đó là số 105, Ngõ Hòa Bình.)  

b) What’s your address? – It’s 97, Village Road.    

(Địa chỉ của bạn là gì? – Đó là số 97, đường Làng.)

c) What’s your address? – It’s 75, Hai Ba Trung Street.             

(Địa chỉ của bạn là gì? – Đó là số 75, đường Hai Bà Trưng.)

d) What’s your address?  – It’s Flat 8, second floor, City Tower.

(Địa chỉ của bạn là gì? – Đó là căn hộ cao cấp cao cấp số 8, tầng 2, tòa tháp thành phố.)

Bài 4

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: What’s your address, Linda?

    Linda: It’s 208, High street.

2. Nam: Where do you live, Tony?

   Tony: I live  321, Green Lane.

3. Mai: What’s your address, Peter?

    Peter: It’s 765, White Street.

4. Quan: Where do you live, Tom?

    Tom: I live on the second floor of City Tower.

Tạm dịch:

1. Phong: Địa chỉ của bạn là gì, Linda?

Linda: Đó là số 208, đường High.

2. Nam: Bạn sống ở đâu, Tony?

Tony: Tôi sống ở số nhà 321, ngõ Green.

3. Mai: Địa chỉ của bạn là gì, Peter?

Peter: Đó là 765, phố White.

4. Quan: Bạn sống ở đâu, Tom?

Tom: Tôi sống tại tầng hai của toà nhà thành phố.

Lời giải rõ ràng:

1. Linda: 208, High street.

(Linda: số 208, đường High.)

2. Tony: 321, Green Lane.

(Tony: số 321, ngõ Green)

3. Peter: 765, White street.

(Peter: số 765, đường White)

4. Tom: the second floor of City Tower.

(Tom: tầng 2 của tòa Tower City)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

THE WHEELS ON THE BUS

(Những bánh xe trên xe buýt)

The wheels on the bus go round and round,

(Những bánh xe buýt quay tròn, quay tròn)

Round and round, round and round.

(Quay tròn và quay tròn.)

The wheels on the bus go round and round all day long.

(Những bánh xe buýt đi quay tròn suốt một ngày dài.)

The bells on the bus go ding, ding, ding,

(Những chiếc chuông xe buýt điểm ding, ding, ding,)

Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

The bells on the bus go ding, ding, ding all day long.

(Những chiếc chuông xe buýt điểm ding, ding, ding suốt một ngày dài.)

The wheels on the bus go round and round, 

(Những bánh xe buýt quay tròn, quay tròn)

Round and round, round and round.

(Quay tròn và quay tròn.)

The wheels on the bus go round and round

(Những bánh xe buýt quay tròn,)

All day long, all day long, all day long.

(Suốt một ngày dài, suốt một ngày dài, suốt một ngày dài.)

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Anh văn lớp 5 unit 1 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Anh văn lớp 5 unit 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Anh văn lớp 5 unit 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Anh văn lớp 5 unit 1
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Anh văn lớp 5 unit 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Anh #văn #lớp #unit

4391

Video Anh văn lớp 5 unit 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Anh văn lớp 5 unit 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Anh văn lớp 5 unit 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Anh văn lớp 5 unit 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Anh văn lớp 5 unit 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Anh văn lớp 5 unit 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Anh #văn #lớp #unit