Kinh Nghiệm Hướng dẫn an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất được Update vào lúc : 2022-12-05 06:34:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút được Update vào lúc : 2022-12-05 06:34:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

§14. XEM ĐỔNG Hồ (tiếp theo)

Bàil

Mầu: 6 giờ 55 phút

hoặc 7 giờ kém 5 phút

Ỉ5àí gíảí

Đồng hồ B chỉ 12 giờ 40 phút hoặc 1 giờ kém 20 phút.

Đồng hồ c chỉ 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút.

Đồng hồ D chỉ 5 giờ 50 phút hoặc 6 giờ kém 10 phút.

Đồng hồ E chỉ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút.

Đồng hồ G chỉ 10 giờ 45 phút hoặc 11 giờ kém 15 phút.

Bài 2

Quay kim đồng hồ đeo tay đeo tay dể dồng hồ chỉ:

3 giờ 15 phút b) 9 giờ kém 10 phút c) 4 giờ kém 5 phút

Ỉ5àí gíảí

Quay kim đồng hồ đeo tay đeo tay để đồng hồ đeo tay đeo tay chỉ:

3 giờ 15 pliút:

Quay kim giờ chỉ quá sô’ 3 một chút ít ít, kim phút chỉ sô’ 3.

9 giờ kém 10 phút:

Quay kim giờ chỉ gần tới sô’ 9, kim phút chỉ sô’ 10.

4 giờ kém 5 phút:

Quay kim giờ chỉ gần tới sô’ 4, kim phút chỉ sô’ 11.

Bài 3

Mỗi dồng hồ ứng với cách dọc sau:

3 giờ 5 phút

4 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

9 giờ kém 15 phút

10 giờ kém 10 phút

g) 12 giờ kém 5 phút

Bàí ỹíảí

Nối những đồng hồ đeo tay đeo tay ứng với những phương pháp đọc sau:

3 giờ 5 phút

4 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

9 giờ kém 15 phút

10 giờ kém 10 phút g) 12 giờ kém 5 phút

Bài 4

Xem tranh rồi vấn đáp vướng mắc:

e) Lúc mấy giờ bạn Minh

* Lưu ỷ: Nhìn đồng hồ đeo tay đeo tay trong tranh để vấn đáp.

Bàí giải

Bạn Minh thức dậy lúc 6 giờ 15 phút.

Bạn Minh đánh răng, rửa mặt lúc 6 giờ 30 phút (hay 6 giờ rưỡi).

Bạn Minh ăn sáng lúc 7 giờ kém 15 phút.

Bạn Minh tới trường lúc 7 giờ 25 phút.

Bạn Minh khởi đầu đi từ trường về nhà lúc 11 giờ.

g) Bạn Minh về đến nhà lúc 11 giờ 20 phút.

BÀI TẬP BỔ SUNG

9 giờ 5 phút

12 giờ 45 phút

1 giờ hém 15 phút

9 giờ 2 phút

B

Đồng hồ chỉ:

s

9 giờ 5 phút

Đ

12 giờ 45 phút

Đ

1 giờ kém 15 phút

s

9 giờ 2 phút

Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống: Đồng hồ bên chỉ:

§15. LUYỆN TẬP

Bàil

Dồng hồ chi mấy giờ?

12

//ĩl12 í

2 v

/no

E r

Bãí gíáí

Đồng hồ A chỉ 6 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút (2 giờ rưỡi).

Đồng hồ c chỉ 8 giờ 55 phút (hay 9 giờ kém 5 phút).

Đồng hồ D chỉ 8 giờ.

Bài 2

Giăi bài toán theo tóm tắt sau: Có.

4 thuyền Mỗi thuyền: 5 người Tất cả: … người?

Bài Qíảí

Số người dân có toàn bộ là:

5 X 4 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#đi #từ #nhà #lúc #và #đến #trường #lúc #hỏi #đi #từ #nhà #đến #trường #hết #bao #nhiêu #phút

Related posts:

4094

Video an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết an đi từ nhà lúc 6:50 và đến trường lúc 7:15 hỏi an đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#đi #từ #nhà #lúc #và #đến #trường #lúc #hỏi #đi #từ #nhà #đến #trường #hết #bao #nhiêu #phút #Mới #nhất