Kinh Nghiệm về A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-17 03:15:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Diện tích vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau :(dfrac34)diện tích s quy hoạnh dùng để trồng hoa,(dfrac15) diện tích s quy hoạnh dùng để làm lối đi và diện tích s quy hoạnh phần còn sót lại để xây bể nước. Hỏi :
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6

Câu 1

Chơi trò chơi Tô màu và tính :

a) Lấy một tờ giấy hình chữ nhật. Gấp đôi tờ giấy để được 2 phần, gấp hai tiếp được 4 phần rồi gấp hai tiếp để được 8 phần bằng nhau.

b) Hai bạn lần lượt lấy bút tô màu(dfrac14) tờ giấy, tô tiếp(dfrac18) tờ giấy và tô thêm(dfrac38) tờ giấy. Các em đếm có bao nhiêu phần tờ giấy được tô màu.

c) Thực hiện phép tính:(dfrac14 + dfrac18 + dfrac38).

d) Cả nhóm so sánh kết quả với kết quả tô màu.

Phương pháp giải:

a, b) Các em thực thi tiến trình như sách giáo khoa đã hướng dẫn.

c) Quy đồng mẫu số những phân số rồi cộng những phân số sau khi quy đồng.

Lời giải rõ ràng:

a, b) Các em thực thi tiến trình như sách giáo khoa đã hướng dẫn thì ta được hình chữ nhật có 6 ô đã tô màu như sau:

c) Thực hiện phép tính :

(dfrac14 + dfrac18 + dfrac38 = dfrac28 + dfrac18 + dfrac38 = dfrac68).

d) So sánh ta thấy kết quả tính giống với kết quả tô màu.

Câu 2

Tính :

Phương pháp giải:

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Lời giải rõ ràng:

Câu 3

Tính :

a)(dfrac23 times dfrac47;) (dfrac821:dfrac24;) (dfrac311 times 2) b) (4 times dfrac27;) (dfrac85:dfrac25;) (dfrac613:2)

Phương pháp giải:

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lời giải rõ ràng:

a)(dfrac23 times dfrac47 = dfrac2 times 43 times 7 = dfrac821;)

(dfrac821:dfrac24 = dfrac821 times dfrac42 = dfrac3242 = dfrac1621;)

(dfrac311 times 2 = dfrac3 times 211 = dfrac611)

b)(4 times dfrac27 = dfrac4 times 27 = dfrac87;)

(dfrac85:dfrac25 = dfrac85 times dfrac52 = dfrac4010 = 4;)

(dfrac613:2 = dfrac613:dfrac21 = dfrac613 times dfrac12)( = dfrac626 = dfrac313.)

Câu 4

Tìm(x) :

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

– Muốn tìm số hạng chưa chắc như đinh ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm thừa số chưa chắc như đinh ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải rõ ràng:

Câu 5

Diện tích vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau :(dfrac34)diện tích s quy hoạnh dùng để trồng hoa,(dfrac15) diện tích s quy hoạnh dùng để làm lối đi và diện tích s quy hoạnh phần còn sót lại để xây bể nước. Hỏi :

a) Diện tích xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích s quy hoạnh vườn hoa.

b) Diện tích xây bể nước bao nhiêu mét vuông biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m ?

Phương pháp giải:

a) Coi diện tích s quy hoạnh cả vườn hoa là một trong cty.

– Tìm phần diện tích s quy hoạnh vườn hoa dùng để trồng hoa và làm lối đi.

– Tính phần diện tích s quy hoạnh xây bể việt nam lấy 1 trừ đi phần diện tích s quy hoạnh vườn hoa dùng để trồng hoa và làm lối đi.

b) – Tính diện tích s quy hoạnh vườn hoa ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

– Tính diện tích s quy hoạnh xây bể việt nam lấy diện tích s quy hoạnh vườn hoa nhân với phân số chỉ phần diện tích s quy hoạnh xây bể nước.

Lời giải rõ ràng:

a) Diện tích trồng hoa và làm lối đi chiếm số phần diện tích s quy hoạnh vườn hoa là :

(dfrac34 + dfrac15 = dfrac1920) (diện tích s quy hoạnh vườn hoa)

Diện tích xây bể nước chiếm số phần diện tích s quy hoạnh vườn hoa là :

(1 – dfrac1920 = dfrac120) (diện tích s quy hoạnh vườn hoa)

b) Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là :

20 × 15 = 300 (mét vuông)

Diện tích xây bể nước là :

(300 times dfrac120 = 15,,left( m^2 right))

Đáp số : a)(dfrac120) diện tích s quy hoạnh vườn hoa

b) 15 mét vuông.

Câu 6

Một tờ giấy hình vuông vắn có cạnh(dfrac25m).

a) Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh của tờ giấy.

b) Người ta cắt tờ giấy đó thành những ô vuông, mỗi ô có cạnh(dfrac225m.)Hỏi được bao nhiêu ô vuông như vậy ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

– Chu vi hình vuông vắn = cạnh × 4.

– Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

– Số ô vuông cắt được = diện tích s quy hoạnh tờ giấy : diện tích s quy hoạnh một ô vuông.

Lời giải rõ ràng:

a) Chu vi của hình vuông vắn là :

(dfrac25 times 4 = dfrac85,,left( m right))

Diện tích của hình vuông vắn là :

(dfrac25 times dfrac25 = dfrac425,,,left( m^2 right))

b) Diện tích một ô vuông là :

(dfrac225 times dfrac225 = dfrac4625,,left( m^2 right))

Nếu cắt ô vuông có cạnh(dfrac225m) thì cắt được số ô vuông là :

(dfrac425:dfrac4625 = 25) (ô vuông)

Đáp số : a)(dfrac425m^2;)

b) (25) ô vuông.

://.youtube/watch?v=GscPtc_-yqQ

Reply
8
0
Chia sẻ

4581

Review A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số Free.

Giải đáp vướng mắc về A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết A. hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn – bài 103 : ôn tập về những phép tính với phân số vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#hoạt #động #thực #hành #bài #ôn #tập #về #những #phép #tính #với #phân #số