Mẹo Hướng dẫn A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) được Update vào lúc : 2022-02-17 00:26:53 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta có : (dfrac34 = dfrac3 times 74 times 7 = dfrac2128) và (dfrac47 = dfrac4 times 47 times 4 = dfrac1628).
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 1
    Câu 2
    Câu 3

Câu 1

Chơi trò chơi đố bạn :

– Em viết hai phân số bất kì, ví dụ điển hình : (dfrac23) và (dfrac34).

– Em đố những bạn viết mẫu số chung của hai phân số trên.

– Em và cách bạn cùng quy đồng mẫu số hai phân số trên.

Phương pháp giải:

– Em tự tâm ý và lấy hai phân số bất kì.

– Có thể chọn mẫu số chung là tích hai mẫu số của hai phân số đã cho, tiếp theo đó quy đồng mẫu số hai phân số đó.

Lời giải rõ ràng:

Ví dụ :

(dfrac12) và (dfrac35)

Chọn mẫu số chung là 10.

Ta có : (dfrac12 = dfrac1 times 52 times 5 = dfrac510) và (dfrac35 = dfrac3 times 25 times 2 = dfrac610).

(dfrac34) và (dfrac47)

Chọn mẫu số chung là 28.

Ta có : (dfrac34 = dfrac3 times 74 times 7 = dfrac2128) và (dfrac47 = dfrac4 times 47 times 4 = dfrac1628).

Câu 2

a) Đọc những ví dụ sau và nhận xét về kiểu cách quy đồng mẫu số những phân số :

b) Nói với bạn cách quy đồng mẫu số trong ví dụ trên.

Lời giải rõ ràng:

a) Em đọc những ví dụ trong sách

Nhận xét:

Ví dụ 1: 8 là số nhỏ nhất chia hết cho hai mẫu số của những phân số (dfrac14) và (dfrac38).

Ví dụ 2: Trong những số chia hết cho toàn bộ 4 và 6 thì số 12 là số nhỏ nhất.

Khi quy đồng mẫu số hai phân số thì ta chọn mẫu chung là mẫu chung nhỏ nhất.

b) Em lý giải lại cho bạn của tớ hiểu cách quy đồng hai phân số trong những ví dụ trên.

Câu 3

Quy đồng mẫu số hai phân số:

a) (dfrac12) và(dfrac34) ; b) (dfrac38) và(dfrac76) ;

Phương pháp giải:

– Chọn mẫu số chung (thường chọn mẫu số chung nhỏ nhất).

– Quy đồng mẫu số những phân số đã cho với mẫu số chung vừa tìm kiếm được ở trên.

Lời giải rõ ràng:

a) Chọn mẫu số chung là 4.

Ta có : (dfrac12 = dfrac1 times 22 times 2 = dfrac24) và không thay đổi phân số (dfrac34).

Vậy, quy đồng mẫu số hai phân số (dfrac12) và(dfrac34) được hai phân số (dfrac24) và (dfrac34).

b) Chọn mẫu số chung là 24.

Ta có : (dfrac38 = dfrac3 times 38 times 3 = dfrac924) và (dfrac76 = dfrac7 times 46 times 4 = dfrac2824).

Vậy, quy đồng mẫu số hai phân số (dfrac38) và(dfrac76) được hai phân số (dfrac924) và (dfrac2824).

://.youtube/watch?v=9BaE7F2yBNI

Reply
5
0
Chia sẻ

4553

Review A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) Free.

Thảo Luận vướng mắc về A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết A. hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản – bài 68 : quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#hoạt #động #cơ #bản #bài #quy #đồng #mẫu #số #những #phân #số #tiếp #theo