Kinh Nghiệm Hướng dẫn A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-01 00:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa A closer look 1 unit 8 lop 7 được Update vào lúc : 2022-12-01 00:40:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tải Unit 8 lớp 7 A closer look 1 – Tiếng Anh 7 Unit 8 Films| Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 8 A closer look 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (82.92 KB, 5 trang )

Nội dung chính

  Tải Unit 8 lớp 7 A closer look 1 – Tiếng Anh 7 Unit 8 Films| Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 8 A closer look 1
  SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7
  THEO TỪNG UNIT
  UNIT 8 FILMS – A CLOSER LOOK 1

  (1)

  SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7
  THEO TỪNG UNIT

  UNIT 8 FILMS – A CLOSER LOOK 1

  I. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
  1. Aims:

  By the end of this lesson, students can

  – use the lexical items related to the topic Films

  – now the meaning and how to use ed and ing adjectives
  – pronounce correctly the ed ending in verbs.

  II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 8 A Closer Look 1
  Vocabulary

  1. The following are adjectives which are often used to describe films.
  Can you add some more? Những tính từ sau thường được sử dụng để miêu
  tả phim. Bạn có thê tương hỗ update thêm không?

  boring: tẻ nhạt.
  entertaining: thú vị.
  hilarious: vui nhộn.
  violent: bạo lực.
  gripping: mê hoặc.
  moving: cảm động.
  scary: đáng sợ.
  shocking: gây rối.
  Gợi ý

  (2)

  Romatic

  Complete the sentences using the adjectives in the list above. Hoàn
  thành những câu sau sau, sử dụng những tính từ phía trên

  1. hilarious; 2. moving; 3. boring; 4. gripping; 5. shocking; 6. scary; 7. violent; 8.
  entertaining

  2. Complete the table with the -ed and -ing froms of the adjectives.
  Hoàn thành bảng.

  Đáp án

  a person or a thing is boring then he/she or it makesyou bored

  interesting (1) interested

  (2) embarrassing embarrassed

  (3) exciting excited

  disappointing (4) disappointed

  exhausting (5) exhausted

  (6) surprising surprised

  confusing (7) confused

  (8) frightening frightened

  annoying annoyed

  3. Choose the correct adjcctives. Chọn những tính từ đúng.
  Đáp án

  (3)

  3 – disappointed;
  4 – amazed;
  5 – terrified;

  Hướng dẫn dịch

  1. Cuối phim rất cảm động.

  2. Chàng trai rất sợ bộ phim truyền hình truyền hình đến nỗi anh ta không thể ngủ được vào tối qua.
  3. Nhà phê bình đã vô vọng về yếu tố màn màn biểu diễn của anh ấy trong vai vua Lear.
  4. Tôi đã hào hứng rằng anh ấy đã đoạt giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất.
  5. Chúng tôi rất kinh sợ với đoạn cuối phim kinh dị đó.

  4a. Work in pairs. Look the questions below. Tell your partner how
  you felt, using -ed adjectives. Làm việc theo cặp. Nhìn vào những vướng mắc
  sau. Kể cho bạn của bạn nghe về cảm hứng của bạn, sử dụng những tính từ
  đi -ed.

  Gợi ý

  1. How did you feel before your Jast Maths test?
  I felt worried.

  2. How did you feel when you watched a gripping film?
  I felt excited.

  3. How did you feel after you watched a horror film?
  I felt frightened.

  4. How did you feel when you got a bad mark?
  I felt disappointed.

  4b. Now use -ing adjectives to describe these things and experiences in
  your life. Bây giờ sử dụng tính từ đuôi -ing để miểu tả những điều và
  những trải nghiệm trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của bạn.

  (4)

  3. The result of my last English test was amazing.

  4. The last party I attended my brother’s house was interesting.

  5. I fell down into a big hole while my friends were there. It was so embarrassing.
  6. The first time I cook a meal was terrifying.

  Pronunciation

  5. Listen and repeat the verbs. Pay attention to the sounds /ư, /d/,
  and /id/ the end of each verb. Nghe và lặp lại những động từ sau. Chú ý
  những âm có chứa âm /t/, /d/ và /id/ ở cuối mỗi động từ.

  Bài nghe
  Đáp án

  /i/ /d/ /id/

  watched

  danced
  walked

  plaved
  bored
  closed

  waited
  needed
  hated

  6. Work in pairs. Ask and answer questions about the pictures. Then
  listen to the recording. Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp vướng mắc về những
  tranh. Sau đó nghe bài nghe.

  Bài nghe

  1. A: She painted her room, didnt she?
  B: No, she brushed it.

  2. A: They washed the television, didnt they?
  B: No, they watched it.

  3. A: She closed the window, didnt she?
  B: No, she opened it.

  4. A: They pulled their motorbike, didnt they?
  B: No, they pushed it.

  (5)

  Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit:

  Bài tập Tiếng Anh lớp 7 nâng cao:

  Reply

  8

  0

  Chia sẻ

  Share Link Tải A closer look 1 unit 8 lop 7 miễn phí

  Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip A closer look 1 unit 8 lop 7 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật A closer look 1 unit 8 lop 7 miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về A closer look 1 unit 8 lop 7

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết A closer look 1 unit 8 lop 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #closer #unit #lop

4349

Clip A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết A closer look 1 unit 8 lop 7 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#closer #unit #lop #Chi #tiết