Thủ Thuật Hướng dẫn 90 kg bằng bao nhiêu yến 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa 90 kg bằng bao nhiêu yến được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-27 16:12:29 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

    Giải Toán Lớp 4
    Sách giáo khoa toán lớp 4
    Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
    Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
    Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Bài 1 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Nối mỗi vật với số đo thích hợp :

Lời giải:

Bài 2 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 1 yến = .kg 2 yến = .kg 2 yến 5kg = .kg

10kg = . yến 7 yến = .kg 7 yến 2kg = .kg

b) 1 tạ = . yến 3 tạ = . yến

10 yến = . tạ 8 tạ = . yến

1 tạ = .kg 5 tạ = .kg

100kg = . tạ 5 tạ 8 kg = .kg

c. 1 tấn = . tạ 4 tấn = .tạ

10 tạ = . tấn 9 tấn = . tạ

1 tấn = .kg 7 tấn = .kg

1000kg = . tấn 3 tấn 50kg = .kg

Lời giải:

a) 3 yến = 30kg 2 yến = 20kg 2 yến 5kg = 25kg

10kg = 1 yến 7 yến = 70kg 7 yến 2kg = 72kg

b) 1 tạ = 10 yến 3 tạ = 30 yến

10 yến = 1 tạ 8 tạ = 80 yến

1 tạ = 100kg 5 tạ = 500kg

100kg = 1 tạ 5 tạ 8 kg = 500kg

c. 1 tấn = 10 tạ 4 tấn = 40 tạ

10 tạ = 1 tấn 9 tấn = 90 tạ

1 tấn = 1000kg 7 tấn = 7000kg

1000kg = 1 tấn 3 tấn 50kg = 3050kg

Bài 3 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Điền vào chỗ trống ( > < =)

5 tấn 35 tạ 32 yến 20 yến 12 yến 5kg

2 tấn 70kg 2700kg 200kg ×3 6 tạ

650kg 6 tạ rưỡi 5 tấn 30 tạ : 6

Lời giải:

5 tấn > 35 tạ 32 yến 20 yến < 12 yến 5kg

2 tấn 70kg < 2700kg 200kg × 3 = 6 tạ

650kg = 6 tạ rưỡi 5 tấn > 30 tạ : 6

Bài 4 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp ?

Lời giải:

Tóm tắt

Gạo tẻ : 3 tấn 8 tạ

Gạo nếp thấp hơn gạo tẻ : 12 tạ

Gạo tẻ và gạo nếp ; .tạ ?

Bài giải

Số gạo tẻ có trong kho là :

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

Số gạo nếp có trong kho là :

38 12 = 26 (tạ)

Đáp số : 38 tạ gạo tẻ ;

26 tạ gạo nếp

://.youtube/watch?v=At0Ig1KukQs

Reply
6
0
Chia sẻ

4169

Review 90 kg bằng bao nhiêu yến ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 90 kg bằng bao nhiêu yến tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải 90 kg bằng bao nhiêu yến miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật 90 kg bằng bao nhiêu yến miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về 90 kg bằng bao nhiêu yến

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 90 kg bằng bao nhiêu yến vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#bằng #bao #nhiêu #yến