Kinh Nghiệm về 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-03 19:22:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-03 19:22:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

Quảng cáo

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng (dùng từ câu 1 đến câu 4).

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 2,5 ngày = giờ

A. 25 B. 52 C. 60

b. (dfrac23) ngày = giờ

A. 8 B. 16 C. 24

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 1,25 giờ = phút

A. 125 B. 75 C. 85

b. (dfrac25) phút = giây

A. 24 B. 30 C. 18

3. Tính kết quả phép cộng : 7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = ?

A. 10 giờ 26 phút B. 9 giờ 26 phút

4. Tính kết quả của phép trừ : 12 phút 7 giây 5 phút 18 giây = ?

A. 6 phút 49 giây B. 7 phút 49 giây

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Giờ vào học khởi đầu lúc 7 giờ 30 phút.

a. Bạn An đến sớm 15 phút. Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ ?

A. 7 giờ 45 phút

B. 7 giờ 15 phút

b. Bạn Bình đến muộn 10 phút. Hỏi bạn Bình đến trường lúc mấy giờ ?

A. 7 giờ 15 phút

B. 7 giờ 40 phút

c. Hai bạn đến trường cách nhau bao nhiêu phút ?

A. 15 phút

B. 25 phút

6. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút 2 giờ 42 phút

7. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp điện điện từ A và đi trong một giờ 45 phút thì đến B. Hỏi người đó đền B lúc mấy giờ ?

8. Một máy bay bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô hết 1 giờ 45 phút và đến Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô lúc 9 giờ. Hỏi máy bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ ?

Lời giải rõ ràng

1.

Phương pháp:

1 ngày = 24 giờ. Muốn đổi một số trong những trong những từ cty ngày sanggiờ ta lấy 24 giờnhân vớisố đó.

Cách giải:

a. 2,5 ngày = 24 giờ⨯ 2,5 = 60 giờ

Chọn C

b.(dfrac23) ngày = 24 giờ⨯(dfrac23) = 16 giờ.

Chọn B

2.

Phương pháp:

– 1 giờ = 60 phút. Muốn đổi một số trong những trong những từ cty giờ sangphút ta lấy 60 phútnhân vớisố đó.

– 1phút = 60 giây. Muốn đổi một số trong những trong những từ cty phút sang giây ta lấy 60 giây nhân vớisố đó.

Cách giải:

a. 1,25 giờ = 60 phút⨯ 1,25 = 75 phút

Chọn B

b.(dfrac25) phút = 60 giây⨯(dfrac25) = 24 giây.

Chọn A.

3.

Phương pháp:

– Đặt tính thẳng hàng và thực thi tính như riêng với phép cộng những số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi cty đo tương ứng.

– Nếu số phútở kết quả to nhiều hơn nữa hoặc bằng 60 thì ta thực thi quy đổi sang cty to nhiều hơn nữa.

Cách giải:

7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = 9 giờ 86 phút = 10 giờ 26 phút (vì 86 phút = 1 giờ 26 phút)

Chọn A

4.

Phương pháp:

– Đặt tính thẳng hàng và thực thi tính như riêng với phép trừcác số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi cty đo tương ứng.

– Nếu số đo theo cty nào đó ở số bị trừ bé nhiều hơn nữa thế nữa số đo tương ứng ở số trừ thì nên quy đổi 1 cty hàng to nhiều hơn nữa liền kề sang cty nhỏ hơn rồi thực thi phép trừ như thông thường.

Cách giải:

12 phút 7 giây 5 phút 18 giây = 11 phút 67 giây 5 phút 18 giây = 6 phút 49 giây

Chọn A

5.

Phương pháp:

– Thời gian lúc An đến trường = 7 giờ 30 phút – 15 phút.

-Thời gian lúc Bình đến trường = 7 giờ 30 phút + 10 phút.

– Hiệu thời hạn lúc hai bạn đến trường = thời hạn lúc Bình đến trường – thời hạn lúc An đến trường.

Cách giải:

a) An đến trường lúc:

7 giờ 30 phút – 15 phút = 7 giờ 15 phút

A. 7 giờ 45 phút

S

B. 7 giờ 15 phút

Đ

b. Bình đến trường lúc:

7 giờ 30 phút + 10 phút = 7 giờ 40 phút

A. 7 giờ 15 phút

S

B. 7 giờ 40 phút

Đ

c. Hai bạn đến trường cách nhau số phút là:

7 giờ 40 phút – 7 giờ 15 phút = 25 phút

A. 15 phút

S

B. 25 phút

Đ

6.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và phối hợp rồi thực thi tương tự những phép tính với số tự nhiên.

Cách giải:

a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

= (3 giờ 15 phút + 1 giờ 45 phút) + 2 giờ 12 phút

= 5 giờ + 2 giờ 12 phút

= 7 giờ 12 phút.

b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút 2 giờ 42 phút

= 12 giờ – (4 giờ 18 phút + 2 giờ 42 phút)

= 12 giờ – 6 giờ 60 phút

= 12 giờ – 7 giờ (vì 60 phút = 1 giờ)

= 5 giờ

7.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

Thời gian đến = thời hạn khởi hành + thời hạn đi + thời hạn nghỉ (nếu có).

Cách giải:

Người đó đến B lúc:

7 giờ 30 phút + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 75 phút

8 giờ 75 phút = 9 giờ 15 phút

Đáp số : 9 giờ 15 phút.

8.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

Thời gian khởi hành = thời hạn đến – thời hạn đi -thời hạn nghỉ (nếu có).

Cách giải:

Máy bay khởi hành lúc:

9 giờ – 1 giờ 45 phút = 7 giờ 15 phút

Đáp số : 7 giờ 15 phút.

Loigiaihay

Bài tiếp theo

Bài liên quan

  Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đề số 11 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 11 – Đề kiểm tra học kì 2 – Toán lớp 5

  Bài 1 trang 64 SGK Toán 5

  Bài 1 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5

  Bài 1 trang 64 (Luyện tập) SGK Toán 5

  Bài 2 trang 62 SGK Toán 5

Quảng cáo

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Down 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#phút #bằng #bao #nhiêu #phần #giờ

Related posts:

4474

Clip 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 18 phút bằng bao nhiêu phần giờ Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#phút #bằng #bao #nhiêu #phần #giờ #Chi #tiết