Mẹo về Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-02 01:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương được Update vào lúc : 2022-04-02 01:49:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngày 24/09/2022, Ban Tổ chức Trung ương phát hành Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2022 về kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm riêng với tổ chức triển khai triển khai Đảng, Đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp.

Nội dung chính

    HƯỚNG DẪN 16 – HD/BTCTWI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUII. NỘI DUNG

Theo đó, Đảng viên được nhìn nhận hoàn thành xong xong xuất sắc trách nhiệm khi phục vụ những tiêu chuẩn như sau:

    Thực sự hoàn toàn có thể, đạo đức, có nhiều thành tích nổi trội được những đảng viên khác học tập, noi theo.
    Các kết quả thực thi trách nhiệm được giao đều nhìn nhận đạt Lever “Xuất sắc”; những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên;
    Đảng viên là công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm”.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
——–

Bạn đang xem: Hướng dẫn 16-HD/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 16 – HD/BTCTW

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 24 tháng 9 năm 2022

HƯỚNG DẪN 16 – HD/BTCTW

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày thứ 8/3/2022 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm riêng với tập thể, thành viên trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm riêng với tổ chức triển khai triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm để những cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty và từng thành viên tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đưa ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý quản trị và vận hành và thực thi trách nhiệm; làm vị trí vị trí căn cứ để thực thi những nội dung về công tác thao tác thao tác cán bộ; góp thêm phần nâng cao kĩ năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai triển khai đảng và đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng, lãnh đạo những cty, cty và từng cán bộ, đảng viên phải thực thi trang trọng việc kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi bảo vệ khách quan, toàn vẹn và tổng thể, thực ra. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng phải nhất quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác lập rõ những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nhìn nhận liên tục, đa chiều, theo tiêu chuẩn, bằng thành phầm rõ ràng, có sự so sánh Một trong những vị trí tương tự và minh bạch kết quả; gắn nhìn nhận, xếp loại chất lượng thành viên với tập thể và với kết quả thực thi trách nhiệm của địa phương, cơ quan, cty.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể

a) Ở Trung ương

– Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo những ban đảng ở Trung ương.

– Tập thể thường trực Hội đồng Dân tộc; thường trực những Ủy ban của Quốc hội, tập thể lãnh đạo những cty thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

– Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

– Tập thể lãnh đạo: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; những cty sự nghiệp ở Trung ương (Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật); những cty, cty của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương; những tập đoàn lớn lớn lớn lớn kinh tế tài chính tài chính, tổng công ty nhà nước.

– Tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành khác ở những ban, bộ, ngành do cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương quy định.

b) Ở địa phương

– Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự; cấp ủy cơ sở; đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo những cty chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện.

– Đoàn đại biểu Quốc hội, tập thể thường trực hội đồng nhân dân, tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân những cấp.

– Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; ban thường vụ đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở.

– Tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành khác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở do tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quy định.

1.2. Cá nhân

– Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác thao tác thao tác và sinh hoạt đảng).

– Cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp.

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành ở cấp nào thực thi kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành cơ quan, cty với kiểm điểm đảng đoàn, ban cán sự đảng; với ban thường vụ đảng ủy của cơ quan, cty (nếu những thành viên lãnh đạo đều trong ban thường vụ).

2.2. Đối với thành viên

– Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

– Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn thực thi kiểm điểm như sau:

+ Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành cơ quan, cty mà mình là thành viên.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương kiểm điểm trước ban thường vụ cấp ủy mà mình tham gia; ban cán sự đảng, đảng đoàn hoặc tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành cơ quan, cty mà mình là thành viên.

+ Các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo những tổ chức triển khai triển khai, cơ quan, cty ở Trung ương kiểm điểm trước ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành những tổ chức triển khai triển khai, cơ quan, cty mà mình là thành viên.

+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ; trước tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành cơ quan, cty mà mình là thành viên. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành tổ chức triển khai triển khai, cơ quan, cty nơi thao tác.

+ Các đồng chí cấp ủy viên cơ sở kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành và tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên.

Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành trở lên, ngoài kiểm điểm ở những nơi nêu trên, hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do cấp có thẩm quyền quyết định hành động hành vi.

– Cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành ở nơi thực thi chủ trương thủ trưởng thì kiểm điểm trước hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, cty nơi thao tác.

– Cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành chưa là đảng viên thì kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành mà mình là thành viên.

– Nơi kiểm điểm của cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành khác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định.

3. Nội dung kiểm điểm

3.1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành

– Việc quán triệt, tổ chức triển khai triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động hành vi, kết luận của cấp trên.

– Kết quả thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác thao tác năm của địa phương, cơ quan, cty; những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng thành phầm (nếu có).

– Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác thao tác thao tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí.

– Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, quy định thao tác.

– Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, thực thi công tác thao tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đưa ra giải pháp khắc phục có tính khả thi.

3.2. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

a) Kiểm điểm đảng viên

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối thao tác:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, xấu đi; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, cty và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai triển khai; thực thi quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, cty; những nguyên tắc, chủ trương sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối thao tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi trách nhiệm; phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ những biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên theo phụ lục (đính kèm).

– Về thực thi chức trách, trách nhiệm:

+ Việc thực thi trách nhiệm đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm riêng với những chức vụ công tác thao tác thao tác (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng thành phầm rõ ràng.

+ Trách nhiệm thành viên liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

* Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người dân dân khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm yếu tố cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu suất cao thực thi trách nhiệm được giao; tinh thần thay đổi, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm thâm thúy những nội dung sau:

– Kết quả về lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý quản trị và vận hành, trách nhiệm của thành viên trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức triển khai triển khai thực thi những trách nhiệm chính trị và công tác thao tác thao tác tổ chức triển khai triển khai, cán bộ của địa phương, cơ quan, cty; quan hệ, phối phù thích phù thích hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, nhất là cán bộ chủ chốt những cấp.

4. Các bước tiến hành

4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

a) Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, thành viên

– Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng, lãnh đạo cơ quan, cty trực tiếp chỉ huy sẵn sàng sẵn sàng báo cáo kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 1 và lấy ý kiến góp thêm phần của tổ chức triển khai triển khai, thành viên có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho những thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm tối thiểu 3 ngày thao tác.

– Mỗi thành viên làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 2.

b) Gợi ý kiểm điểm riêng với tập thể, thành viên

– Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm riêng với cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng, cơ quan, cty trực thuộc Trung ương và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành; cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng gợi ý kiểm điểm riêng với tập thể, thành viên thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành (nếu cần).

– Ban tổ chức triển khai triển khai cấp ủy hoặc cơ quan tham mưu về công tác thao tác thao tác tổ chức triển khai triển khai, cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với những cty có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền về những tập thể, thành viên cần gợi ý và nội dung kiểm điểm.

4.2. Tổ chức kiểm điểm

– Kiểm điểm đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành hằng năm được tiến hành vào dịp thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm. Kiểm điểm tập thể trước, thành viên sau, người đứng đầu trước, cấp phó và những thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm thành viên, lấy kết quả kiểm điểm của thành viên để tương hỗ update, hoàn hảo nhất nhất kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng thực thi kiểm điểm sau khi những tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ quan ban ngành thường trực, trình độ, đoàn thể đã hoàn thành xong xong kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, tiếp Từ đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

– Cấp ủy cấp trên xây dựng kế hoạch, lập những đoàn công tác thao tác thao tác dự, chỉ huy kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm và phân công cấp ủy viên, cán bộ những ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chỉ huy và tổng hợp kết quả kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức triển khai triển khai đảng, tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành cấp dưới để báo cáo cấp ủy.

– Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình diễn báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm thành viên riêng với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

– Cá nhân trình diễn bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng thành viên; thành viên tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành ở nơi nào thực thi kiểm điểm sâu về chức trách, trách nhiệm được giao ở nơi đó, ở chi bộ triệu tập kiểm điểm việc thực thi trách nhiệm đảng viên.

– Thời gian tổ chức triển khai triển khai kiểm điểm của tập thể, thành viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tối thiểu là 03 ngày, những nơi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm tối thiểu là 04 ngày; đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành trực thuộc Trung ương tối thiểu 02 ngày, những nơi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm tối thiểu 03 ngày. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định thời hạn kiểm điểm riêng với tập thể, thành viên thuộc quyền quản trị và vận hành.

B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành hằng năm được thực thi trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai triển khai đảng

1.1. Đối tượng

– Đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng (sau này gọi chung là cấp huyện).

– Đảng bộ cơ sở (gồm có cả đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở) và chi bộ cơ sở.

– Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy do những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn.

1.2. Khung tiêu chuẩn nhìn nhận

a) Các tiêu chuẩn về xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị

– Công tác chính trị tư tưởng: Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; đấu tranh với những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Thực hiện khá khá đầy đủ, có hiệu suất cao những trách nhiệm thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác thao tác thao tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ huy của cấp ủy cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khuynh hướng tư tưởng riêng với đảng viên.

– Công tác tổ chức triển khai triển khai, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ: Kết quả thực thi công tác thao tác thao tác tổ chức triển khai triển khai, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy định thao tác của cấp ủy gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ; thay đổi phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản trị và vận hành, phân công trách nhiệm cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; trình làng đảng viên đang công tác thao tác thao tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Kết quả xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến và phát triển và tăng trưởng; củng cố tổ chức triển khai triển khai đảng và giúp sức, giáo dục đảng viên không hoàn thành xong xong trách nhiệm.

– Lãnh đạo cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội: Lãnh đạo xây dựng những tổ chức triển khai triển khai vững mạnh; phát huy hiệu lực hiện hành hiện hành, hiệu suất cao quản trị và vận hành của cơ quan ban ngành thường trực, xem xét, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh ở địa phương, cơ quan, cty; kết quả phối hợp công tác thao tác thao tác; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

– Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: Kết quả thực thi kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác thao tác thao tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, xấu đi; xử lý và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức triển khai triển khai đảng, đảng viên vi phạm.

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm được giao trong năm (được lượng hóa rõ ràng)

– Việc rõ ràng hóa, xây dựng và tổ chức triển khai triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác thao tác năm để thực thi trách nhiệm được giao.

– Kết quả lãnh đạo thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh của địa phương, cơ quan, cty.

– Kết quả nhìn nhận, xếp loại cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp và những tổ chức triển khai triển khai đảng trực thuộc.

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

1.3. Khung tiêu chuẩn những mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

– Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi trội, có thay đổi sáng tạo và có thành phầm rõ ràng; xác lập vị thế, vai trò số 1, điển hình để những tổ chức triển khai triển khai đảng khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, trình độ trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao đều nhìn nhận đạt Lever “Xuất sắc”, những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức triển khai triển khai đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên.

– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên.

– Không có cấp ủy viên của đảng bộ bị xử lý kỷ luật.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hành vi số lượng tổ chức triển khai triển khai đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” không vượt quá 20% số tổ chức triển khai triển khai đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt trách nhiệm” của từng đảng bộ.

b) Hoàn thành tốt trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, trình độ trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao đều nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên, những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức triển khai triển khai đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên.

– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên.

– Không có cấp ủy viên của đảng bộ bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

c) Hoàn thành trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn đều nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Không có cấp ủy viên của đảng bộ hoặc tập thể cấp ủy trực thuộc (đảng viên của chi bộ) bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành xong xong trách nhiệm

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt tới “Hoàn thành trách nhiệm” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

– Có tập thể cấp ủy trực thuộc để xẩy ra những vụ, việc tham ô, tham nhũng và những vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp lý của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

– Chỉ hoàn thành xong xong dưới 50% số chỉ tiêu, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc những chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị của đảng bộ ở tại mức kém.

– Có từ 02 tổ chức triển khai triển khai (Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội) cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành xong xong trách nhiệm”.

– Ban thường vụ cấp ủy bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số tập thể cấp ủy trực thuộc xếp loại chất lượng “Không hoàn thành xong xong trách nhiệm” (chi ủy bị xử lý kỷ luật hoặc chi bộ có trên 20% số đảng viên xếp loại chất lượng “Không hoàn thành xong xong trách nhiệm”).

1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a) Đối với nhìn nhận, xếp loại đảng bộ cấp huyện

– Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh) chủ trì, tổ chức triển khai triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động hành vi nhìn nhận, xếp loại chất lượng những đảng bộ trực thuộc.

– Cấp ủy cấp huyện tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng bộ mình.

– Các chủ thể có liên quan tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng:

+ Ở cấp trên: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên trực tiếp; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh (riêng với nhìn nhận đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); tập thể lãnh đạo cơ quan, cty cấp trên trực tiếp và những đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh (riêng với nhìn nhận đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng khác).

+ Ở cùng cấp: Các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện trong đảng bộ.

+ Ở cấp dưới: Các cấp ủy đảng trực thuộc (chi bộ nơi không hề cấp ủy).

b) Đối với nhìn nhận, xếp loại tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng

– Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì tổ chức triển khai triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động hành vi nhìn nhận, xếp loại chất lượng những đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

– Cấp ủy cơ sở tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ mình.

– Các chủ thể có liên quan tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng:

+ Ở cấp trên: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên trực tiếp; (2) Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện (riêng với nhìn nhận tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng ở xã, phường, thị xã); tập thể lãnh đạo cơ quan, cty cấp trên trực tiếp và những đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện (riêng với nhìn nhận nhiều chủng quy mô tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng khác).

+ Ở cùng cấp: Các cấp ủy cơ sở trong cùng đảng bộ cấp huyện.

+ Ở cấp dưới: Các cấp ủy đảng trực thuộc (chi bộ nơi không hề cấp ủy).

1.5. Cách thức thực thi

Bước 1: Tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng

Căn cứ 4 Lever (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chuẩn nhìn nhận đã được cấp ủy cấp tỉnh rõ ràng hóa và tiêu tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định cho từng quy mô tổ chức triển khai triển khai đảng, ban thường vụ cấp ủy (chi ủy riêng với chi bộ) tự nhìn nhận, xếp loại như sau:

– Phân tích kết quả đạt được của từng tiêu chuẩn nhìn nhận đựng tự xếp từng tiêu chuẩn nhìn nhận đạt Lever “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” vào cột tương ứng của Mẫu 3.

– Căn cứ kết quả tự nhìn nhận theo Mẫu 3, hội nghị ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) th

o luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác lập mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ vào 1 trong 4 mức (hoàn thành xong xong xuất sắc trách nhiệm, hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, hoàn thành xong xong trách nhiệm, không hoàn thành xong xong trách nhiệm), báo cáo cấp ủy cấp trên.

Bước 2: Các chủ thể tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng

Cấp ủy có thẩm quyền tổ chức triển khai triển khai để những chủ thể tham gia nhìn nhận thực thi việc phân tích chất lượng từng tiêu chuẩn nhìn nhận, đề xuất kiến nghị kiến nghị mức chất lượng của từng tổ chức triển khai triển khai đảng theo Mẫu 3 và gửi kết quả về ban tổ chức triển khai triển khai cấp ủy cấp tỉnh (riêng với nhìn nhận, xếp loại đảng bộ cấp huyện), ban tổ chức triển khai triển khai cấp ủy cấp huyện (riêng với nhìn nhận, xếp loại TCCSĐ) để tổng hợp.

Bước 3: Quyết định nhìn nhận, xếp loại chất lượng

Ban tổ chức triển khai triển khai cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với những cty có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự nhìn nhận và kết quả tham gia nhìn nhận của những chủ thể để báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh (riêng với nhìn nhận, xếp loại đảng bộ cấp huyện), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (riêng với nhìn nhận, xếp loại TCCSĐ) xem xét, bỏ phiếu kín quyết định hành động hành vi xếp loại chất lượng riêng với những tổ chức triển khai triển khai đảng trực thuộc.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác thao tác thao tác và sinh hoạt).

2.2. Khung tiêu chuẩn nhìn nhận

a) Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác

– Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, xấu đi; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, cty và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai triển khai; thực thi quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, cty; những nguyên tắc, chủ trương sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Tác phong, lề lối thao tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi trách nhiệm; phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

– Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên.

b) Về kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng thành phầm. Đối với đảng viên là công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu suất cao thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm; tinh thần thay đổi, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

c) Kết quả nhìn nhận, xếp loại những tổ chức triển khai triển khai, cơ quan, cty thuộc phạm vi lãnh đạo, quản trị và vận hành trực tiếp; kết quả nhìn nhận tin tưởng định kỳ (nếu có)

d) Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

đ) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

e) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

……………

Mời những bạn tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Share Link Cập nhật Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai triển khai Trung ương vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #của #Ban #tổ #chức #Trung #ương

4291

Clip Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn 16 của Ban tổ chức triển khai Trung ương 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #của #Ban #tổ #chức #Trung #ương