Kinh Nghiệm về Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-06-29 16:20:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-29 16:20:02 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH mang tên quốc tế là

Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của những chất ?

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong số đó, có hai axit no là đồng đẳng tiếp Từ đó nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai link pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được một,792 lít khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam so với ban đầu gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

B.CH3COOH VÀ HCOOCH3

C.HCOOCH3 VÀ CH3-O-CHO

D.HO-CH2-CHO VÀ CH3COOH

X phản ứng được với NaOH, không phản ứng được với Na

=>X là este=>X là: HCOOCH3

Y vừa phản ứng được với NaOH vừa pahrn ứng được với Na

=>Y là axit=>Y là: CH3COOH

=>A

Câu hỏi hot cùng chủ đề

    Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

    A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

    B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

    C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

    D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Đáp án: metyl fomat

Giải thích tiến trình giải:

Các CTCT $X$:

$HCOOCH_3$

$CH_3COOH$

$HO-CH_2-CHO$

$X$ không tác dụng $Na$ nên không hề $H$ linh động

$to X$ là este: $HCOOCH_3$ (metyl fomat)

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H4O2. X hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng với Na giải phóng H2, nhưng không tác dụng với NaOH. Vậy CTCT của X là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án: B

X không tác dụng với NaOH nhưng tác dụng với Na

–> X hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa ancol

Mặt khác

1,5gam X + Na => 0,0125lit H2

nX = 0,025

Vậy X chứa 1 nhóm -OH

Chú ý: HO – COCH3 ó CH3COOH

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hợp #chất #hữu #cơ #có #công #thức #không #tác #dụng #với #tên #của #là

Related posts:

4167

Clip Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hợp chất hữu cơ X có công thức C 2 H 4 O2 X không tác dụng với Na tên của X là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hợp #chất #hữu #cơ #có #công #thức #không #tác #dụng #với #tên #của #là #Chi #tiết