Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0989859753 hoặc 098 9859753 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số ydk

    098 985 9738098 985 9739098 985 9740098 985 9741098 985 9742098 985 9743098 985 9744098 985 9745098 985 9746098 985 9747098 985 9748098 985 9749098 985 9750098 985 9751098 985 9752098 985 9753098 985 9754098 985 9755098 985 9756098 985 9757098 985 9758098 985 9759098 985 9760098 985 9761098 985 9762098 985 9763098 985 9764098 985 9765098 985 9766098 985 9767

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0989859753 / 098 9859753 / 098 985 9753 …

4599

Nếu ai bị Số điện thoại 0989859753 hoặc 098 9859753 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha