Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 098845034 hoặc 098 845034 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
I had a call from this number 098845034 late at night 22/03/2022 from a male foreigner being very friendly like a long lost friend who knew my name & mobile number which made me very suspicious so I decided to hang up & give him no more time.

    098 845 019098 845 020098 845 021098 845 022098 845 023098 845 024098 845 025098 845 026098 845 027098 845 028098 845 029098 845 030098 845 031098 845 032098 845 033098 845 034098 845 035098 845 036098 845 037098 845 038098 845 039098 845 040098 845 041098 845 042098 845 043098 845 044098 845 045098 845 046098 845 047098 845 048

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 098845034 / 098 845034 / 098 845 034 …

4121

Nếu ai bị Số điện thoại 098845034 hoặc 098 845034 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha