Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0987295456 hoặc 098 7295456 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số của tôi đó

    098 729 5441098 729 5442098 729 5443098 729 5444098 729 5445098 729 5446098 729 5447098 729 5448098 729 5449098 729 5450098 729 5451098 729 5452098 729 5453098 729 5454098 729 5455098 729 5456098 729 5457098 729 5458098 729 5459098 729 5460098 729 5461098 729 5462098 729 5463098 729 5464098 729 5465098 729 5466098 729 5467098 729 5468098 729 5469098 729 5470

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0987295456 / 098 7295456 / 098 729 5456 …

4209

Nếu ai bị Số điện thoại 0987295456 hoặc 098 7295456 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha