Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0986878892 hoặc 098 6878892 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
window.alert(“test”)

    098 687 8877098 687 8878098 687 8879098 687 8880098 687 8881098 687 8882098 687 8883098 687 8884098 687 8885098 687 8886098 687 8887098 687 8888098 687 8889098 687 8890098 687 8891098 687 8892098 687 8893098 687 8894098 687 8895098 687 8896098 687 8897098 687 8898098 687 8899098 687 8900098 687 8901098 687 8902098 687 8903098 687 8904098 687 8905098 687 8906

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0986878892 / 098 6878892 / 098 687 8892 …

4563

Nếu ai bị Số điện thoại 0986878892 hoặc 098 6878892 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha