Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0986499546 hoặc 098 6499546 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi, nhấc máy không trả lời

    098 649 9531098 649 9532098 649 9533098 649 9534098 649 9535098 649 9536098 649 9537098 649 9538098 649 9539098 649 9540098 649 9541098 649 9542098 649 9543098 649 9544098 649 9545098 649 9546098 649 9547098 649 9548098 649 9549098 649 9550098 649 9551098 649 9552098 649 9553098 649 9554098 649 9555098 649 9556098 649 9557098 649 9558098 649 9559098 649 9560

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0986499546 / 098 6499546 / 098 649 9546 …

4420

Nếu ai bị Số điện thoại 0986499546 hoặc 098 6499546 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha