Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0985756358 hoặc 098 5756358 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Điều tra thông tin cá nhân

    098 575 6343098 575 6344098 575 6345098 575 6346098 575 6347098 575 6348098 575 6349098 575 6350098 575 6351098 575 6352098 575 6353098 575 6354098 575 6355098 575 6356098 575 6357098 575 6358098 575 6359098 575 6360098 575 6361098 575 6362098 575 6363098 575 6364098 575 6365098 575 6366098 575 6367098 575 6368098 575 6369098 575 6370098 575 6371098 575 6372

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0985756358 / 098 5756358 / 098 575 6358 …

4481

Nếu ai bị Số điện thoại 0985756358 hoặc 098 5756358 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha