Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0985460544 hoặc 098 5460544 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đúng số spam

    098 546 0529098 546 0530098 546 0531098 546 0532098 546 0533098 546 0534098 546 0535098 546 0536098 546 0537098 546 0538098 546 0539098 546 0540098 546 0541098 546 0542098 546 0543098 546 0544098 546 0545098 546 0546098 546 0547098 546 0548098 546 0549098 546 0550098 546 0551098 546 0552098 546 0553098 546 0554098 546 0555098 546 0556098 546 0557098 546 0558

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0985460544 / 098 5460544 / 098 546 0544 …

4616

Nếu ai bị Số điện thoại 0985460544 hoặc 098 5460544 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha