Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0985449157 hoặc 098 5449157 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Số điện thoại của công ty tin học Sóc Nâu, rất uy tín.

    098 544 9142098 544 9143098 544 9144098 544 9145098 544 9146098 544 9147098 544 9148098 544 9149098 544 9150098 544 9151098 544 9152098 544 9153098 544 9154098 544 9155098 544 9156098 544 9157098 544 9158098 544 9159098 544 9160098 544 9161098 544 9162098 544 9163098 544 9164098 544 9165098 544 9166098 544 9167098 544 9168098 544 9169098 544 9170098 544 9171

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0985449157 / 098 5449157 / 098 544 9157 …

4169

Nếu ai bị Số điện thoại 0985449157 hoặc 098 5449157 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha