Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984867351 hoặc 098 4867351 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Alo nghe rõ tl

    098 486 7336098 486 7337098 486 7338098 486 7339098 486 7340098 486 7341098 486 7342098 486 7343098 486 7344098 486 7345098 486 7346098 486 7347098 486 7348098 486 7349098 486 7350098 486 7351098 486 7352098 486 7353098 486 7354098 486 7355098 486 7356098 486 7357098 486 7358098 486 7359098 486 7360098 486 7361098 486 7362098 486 7363098 486 7364098 486 7365

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984867351 / 098 4867351 / 098 486 7351 …

4152

Nếu ai bị Số điện thoại 0984867351 hoặc 098 4867351 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha