Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984857466 hoặc 098 4857466 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số đt quảng cáo chuyển tiền xomg sẽ mất luôn

    098 485 7451098 485 7452098 485 7453098 485 7454098 485 7455098 485 7456098 485 7457098 485 7458098 485 7459098 485 7460098 485 7461098 485 7462098 485 7463098 485 7464098 485 7465098 485 7466098 485 7467098 485 7468098 485 7469098 485 7470098 485 7471098 485 7472098 485 7473098 485 7474098 485 7475098 485 7476098 485 7477098 485 7478098 485 7479098 485 7480

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984857466 / 098 4857466 / 098 485 7466 …

4283

Nếu ai bị Số điện thoại 0984857466 hoặc 098 4857466 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha