Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984776142 hoặc 098 4776142 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
huhu mẹ tôi

    098 477 6127098 477 6128098 477 6129098 477 6130098 477 6131098 477 6132098 477 6133098 477 6134098 477 6135098 477 6136098 477 6137098 477 6138098 477 6139098 477 6140098 477 6141098 477 6142098 477 6143098 477 6144098 477 6145098 477 6146098 477 6147098 477 6148098 477 6149098 477 6150098 477 6151098 477 6152098 477 6153098 477 6154098 477 6155098 477 6156

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984776142 / 098 4776142 / 098 477 6142 …

4369

Nếu ai bị Số điện thoại 0984776142 hoặc 098 4776142 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha