Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984430271 hoặc 098 4430271 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Vay nợ Fe và trốn nợ . nguyễn ngọc quý

    098 443 0256098 443 0257098 443 0258098 443 0259098 443 0260098 443 0261098 443 0262098 443 0263098 443 0264098 443 0265098 443 0266098 443 0267098 443 0268098 443 0269098 443 0270098 443 0271098 443 0272098 443 0273098 443 0274098 443 0275098 443 0276098 443 0277098 443 0278098 443 0279098 443 0280098 443 0281098 443 0282098 443 0283098 443 0284098 443 0285

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984430271 / 098 4430271 / 098 443 0271 …

4187

Nếu ai bị Số điện thoại 0984430271 hoặc 098 4430271 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha