Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984283162 hoặc 098 4283162 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Hola mi amor

    098 428 3147098 428 3148098 428 3149098 428 3150098 428 3151098 428 3152098 428 3153098 428 3154098 428 3155098 428 3156098 428 3157098 428 3158098 428 3159098 428 3160098 428 3161098 428 3162098 428 3163098 428 3164098 428 3165098 428 3166098 428 3167098 428 3168098 428 3169098 428 3170098 428 3171098 428 3172098 428 3173098 428 3174098 428 3175098 428 3176

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984283162 / 098 4283162 / 098 428 3162 …

4398

Nếu ai bị Số điện thoại 0984283162 hoặc 098 4283162 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha