Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984030472 hoặc 098 4030472 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Giả danh MSB

    098 403 0457098 403 0458098 403 0459098 403 0460098 403 0461098 403 0462098 403 0463098 403 0464098 403 0465098 403 0466098 403 0467098 403 0468098 403 0469098 403 0470098 403 0471098 403 0472098 403 0473098 403 0474098 403 0475098 403 0476098 403 0477098 403 0478098 403 0479098 403 0480098 403 0481098 403 0482098 403 0483098 403 0484098 403 0485098 403 0486

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984030472 / 098 4030472 / 098 403 0472 …

4580

Nếu ai bị Số điện thoại 0984030472 hoặc 098 4030472 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha