Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0983821343 hoặc 098 3821343 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Goọ giờ cao điểm 5h chiều, còn chửi người nghe ức chế VKL

    098 382 1328098 382 1329098 382 1330098 382 1331098 382 1332098 382 1333098 382 1334098 382 1335098 382 1336098 382 1337098 382 1338098 382 1339098 382 1340098 382 1341098 382 1342098 382 1343098 382 1344098 382 1345098 382 1346098 382 1347098 382 1348098 382 1349098 382 1350098 382 1351098 382 1352098 382 1353098 382 1354098 382 1355098 382 1356098 382 1357

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0983821343 / 098 3821343 / 098 382 1343 …

4263

Nếu ai bị Số điện thoại 0983821343 hoặc 098 3821343 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0983821343 hoặc 098 3821343 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Goọ giờ cao điểm 5h chiều, còn chửi người nghe ức chế VKL

    098 382 1328098 382 1329098 382 1330098 382 1331098 382 1332098 382 1333098 382 1334098 382 1335098 382 1336098 382 1337098 382 1338098 382 1339098 382 1340098 382 1341098 382 1342098 382 1343098 382 1344098 382 1345098 382 1346098 382 1347098 382 1348098 382 1349098 382 1350098 382 1351098 382 1352098 382 1353098 382 1354098 382 1355098 382 1356098 382 1357

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0983821343 / 098 3821343 / 098 382 1343 …

4263

Nếu ai bị Số điện thoại 0983821343 hoặc 098 3821343 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha