Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0983724367 hoặc 098 3724367 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đừng gọi số này, gọi nó trừ tiền đó

    098 372 4352098 372 4353098 372 4354098 372 4355098 372 4356098 372 4357098 372 4358098 372 4359098 372 4360098 372 4361098 372 4362098 372 4363098 372 4364098 372 4365098 372 4366098 372 4367098 372 4368098 372 4369098 372 4370098 372 4371098 372 4372098 372 4373098 372 4374098 372 4375098 372 4376098 372 4377098 372 4378098 372 4379098 372 4380098 372 4381

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0983724367 / 098 3724367 / 098 372 4367 …

4530

Nếu ai bị Số điện thoại 0983724367 hoặc 098 3724367 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha