Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0983101420 hoặc 098 3101420 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chính nó

    098 310 1405098 310 1406098 310 1407098 310 1408098 310 1409098 310 1410098 310 1411098 310 1412098 310 1413098 310 1414098 310 1415098 310 1416098 310 1417098 310 1418098 310 1419098 310 1420098 310 1421098 310 1422098 310 1423098 310 1424098 310 1425098 310 1426098 310 1427098 310 1428098 310 1429098 310 1430098 310 1431098 310 1432098 310 1433098 310 1434

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0983101420 / 098 3101420 / 098 310 1420 …

4411

Nếu ai bị Số điện thoại 0983101420 hoặc 098 3101420 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha