Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0983080764 hoặc 098 3080764 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Số điện thoại quá đẹp

    098 308 0749098 308 0750098 308 0751098 308 0752098 308 0753098 308 0754098 308 0755098 308 0756098 308 0757098 308 0758098 308 0759098 308 0760098 308 0761098 308 0762098 308 0763098 308 0764098 308 0765098 308 0766098 308 0767098 308 0768098 308 0769098 308 0770098 308 0771098 308 0772098 308 0773098 308 0774098 308 0775098 308 0776098 308 0777098 308 0778

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0983080764 / 098 3080764 / 098 308 0764 …

4323

Nếu ai bị Số điện thoại 0983080764 hoặc 098 3080764 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha