Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0982934530 hoặc 098 2934530 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mời chơi chứng khoán

    098 293 4515098 293 4516098 293 4517098 293 4518098 293 4519098 293 4520098 293 4521098 293 4522098 293 4523098 293 4524098 293 4525098 293 4526098 293 4527098 293 4528098 293 4529098 293 4530098 293 4531098 293 4532098 293 4533098 293 4534098 293 4535098 293 4536098 293 4537098 293 4538098 293 4539098 293 4540098 293 4541098 293 4542098 293 4543098 293 4544

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0982934530 / 098 2934530 / 098 293 4530 …

4108

Nếu ai bị Số điện thoại 0982934530 hoặc 098 2934530 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha