Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0982920741 hoặc 098 2920741 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo làm phiền, liên tục nháy máy

    098 292 0726098 292 0727098 292 0728098 292 0729098 292 0730098 292 0731098 292 0732098 292 0733098 292 0734098 292 0735098 292 0736098 292 0737098 292 0738098 292 0739098 292 0740098 292 0741098 292 0742098 292 0743098 292 0744098 292 0745098 292 0746098 292 0747098 292 0748098 292 0749098 292 0750098 292 0751098 292 0752098 292 0753098 292 0754098 292 0755

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0982920741 / 098 2920741 / 098 292 0741 …

4193

Nếu ai bị Số điện thoại 0982920741 hoặc 098 2920741 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha