Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0982658798 hoặc 098 2658798 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
+963982658798

    098 265 8783098 265 8784098 265 8785098 265 8786098 265 8787098 265 8788098 265 8789098 265 8790098 265 8791098 265 8792098 265 8793098 265 8794098 265 8795098 265 8796098 265 8797098 265 8798098 265 8799098 265 8800098 265 8801098 265 8802098 265 8803098 265 8804098 265 8805098 265 8806098 265 8807098 265 8808098 265 8809098 265 8810098 265 8811098 265 8812

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0982658798 / 098 2658798 / 098 265 8798 …

4296

Nếu ai bị Số điện thoại 0982658798 hoặc 098 2658798 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha