Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0982545470 hoặc 098 2545470 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gây Phiền Nhiễu nhiều

    098 254 5455098 254 5456098 254 5457098 254 5458098 254 5459098 254 5460098 254 5461098 254 5462098 254 5463098 254 5464098 254 5465098 254 5466098 254 5467098 254 5468098 254 5469098 254 5470098 254 5471098 254 5472098 254 5473098 254 5474098 254 5475098 254 5476098 254 5477098 254 5478098 254 5479098 254 5480098 254 5481098 254 5482098 254 5483098 254 5484

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0982545470 / 098 2545470 / 098 254 5470 …

4544

Nếu ai bị Số điện thoại 0982545470 hoặc 098 2545470 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha