Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0981344563 hoặc 098 1344563 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sdt gọi mời chứng khoán và cổ phiếu

    098 134 4548098 134 4549098 134 4550098 134 4551098 134 4552098 134 4553098 134 4554098 134 4555098 134 4556098 134 4557098 134 4558098 134 4559098 134 4560098 134 4561098 134 4562098 134 4563098 134 4564098 134 4565098 134 4566098 134 4567098 134 4568098 134 4569098 134 4570098 134 4571098 134 4572098 134 4573098 134 4574098 134 4575098 134 4576098 134 4577

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0981344563 / 098 1344563 / 098 134 4563 …

4365

Nếu ai bị Số điện thoại 0981344563 hoặc 098 1344563 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha