Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0981174706 hoặc 098 1174706 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi bảo vay

    098 117 4691098 117 4692098 117 4693098 117 4694098 117 4695098 117 4696098 117 4697098 117 4698098 117 4699098 117 4700098 117 4701098 117 4702098 117 4703098 117 4704098 117 4705098 117 4706098 117 4707098 117 4708098 117 4709098 117 4710098 117 4711098 117 4712098 117 4713098 117 4714098 117 4715098 117 4716098 117 4717098 117 4718098 117 4719098 117 4720

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0981174706 / 098 1174706 / 098 117 4706 …

4191

Nếu ai bị Số điện thoại 0981174706 hoặc 098 1174706 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha