Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979973690 hoặc 097 9973690 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi điện làm phiền

    097 997 3675097 997 3676097 997 3677097 997 3678097 997 3679097 997 3680097 997 3681097 997 3682097 997 3683097 997 3684097 997 3685097 997 3686097 997 3687097 997 3688097 997 3689097 997 3690097 997 3691097 997 3692097 997 3693097 997 3694097 997 3695097 997 3696097 997 3697097 997 3698097 997 3699097 997 3700097 997 3701097 997 3702097 997 3703097 997 3704

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979973690 / 097 9973690 / 097 997 3690 …

4137

Nếu ai bị Số điện thoại 0979973690 hoặc 097 9973690 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha