Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979799508 hoặc 097 9799508 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    097 979 9493097 979 9494097 979 9495097 979 9496097 979 9497097 979 9498097 979 9499097 979 9500097 979 9501097 979 9502097 979 9503097 979 9504097 979 9505097 979 9506097 979 9507097 979 9508097 979 9509097 979 9510097 979 9511097 979 9512097 979 9513097 979 9514097 979 9515097 979 9516097 979 9517097 979 9518097 979 9519097 979 9520097 979 9521097 979 9522

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979799508 / 097 9799508 / 097 979 9508 …

4404

Nếu ai bị Số điện thoại 0979799508 hoặc 097 9799508 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha