Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979767611 hoặc 097 9767611 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
ម៉ែ ភា

    097 976 7596097 976 7597097 976 7598097 976 7599097 976 7600097 976 7601097 976 7602097 976 7603097 976 7604097 976 7605097 976 7606097 976 7607097 976 7608097 976 7609097 976 7610097 976 7611097 976 7612097 976 7613097 976 7614097 976 7615097 976 7616097 976 7617097 976 7618097 976 7619097 976 7620097 976 7621097 976 7622097 976 7623097 976 7624097 976 7625

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979767611 / 097 9767611 / 097 976 7611 …

4471

Nếu ai bị Số điện thoại 0979767611 hoặc 097 9767611 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha