Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979756953 hoặc 097 9756953 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
mẹ ăn suốt ngày lừa đảo
Lừa đảo
Lừa đảo vay tiền
Lừa đảo vay tiền
Lừa đảo

    097 975 6938097 975 6939097 975 6940097 975 6941097 975 6942097 975 6943097 975 6944097 975 6945097 975 6946097 975 6947097 975 6948097 975 6949097 975 6950097 975 6951097 975 6952097 975 6953097 975 6954097 975 6955097 975 6956097 975 6957097 975 6958097 975 6959097 975 6960097 975 6961097 975 6962097 975 6963097 975 6964097 975 6965097 975 6966097 975 6967

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979756953 / 097 9756953 / 097 975 6953 …

4556

Nếu ai bị Số điện thoại 0979756953 hoặc 097 9756953 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha