Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979749378 hoặc 097 9749378 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
El telefono numero 0979749378 del face book pertenece al señor jorge enrique toscano guerrero

    097 974 9363097 974 9364097 974 9365097 974 9366097 974 9367097 974 9368097 974 9369097 974 9370097 974 9371097 974 9372097 974 9373097 974 9374097 974 9375097 974 9376097 974 9377097 974 9378097 974 9379097 974 9380097 974 9381097 974 9382097 974 9383097 974 9384097 974 9385097 974 9386097 974 9387097 974 9388097 974 9389097 974 9390097 974 9391097 974 9392

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979749378 / 097 9749378 / 097 974 9378 …

4281

Nếu ai bị Số điện thoại 0979749378 hoặc 097 9749378 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha