Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979647224 hoặc 097 9647224 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
KHBB00

    097 964 7209097 964 7210097 964 7211097 964 7212097 964 7213097 964 7214097 964 7215097 964 7216097 964 7217097 964 7218097 964 7219097 964 7220097 964 7221097 964 7222097 964 7223097 964 7224097 964 7225097 964 7226097 964 7227097 964 7228097 964 7229097 964 7230097 964 7231097 964 7232097 964 7233097 964 7234097 964 7235097 964 7236097 964 7237097 964 7238

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979647224 / 097 9647224 / 097 964 7224 …

4478

Nếu ai bị Số điện thoại 0979647224 hoặc 097 9647224 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha