Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979580373 hoặc 097 9580373 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
0325984663

    097 958 0358097 958 0359097 958 0360097 958 0361097 958 0362097 958 0363097 958 0364097 958 0365097 958 0366097 958 0367097 958 0368097 958 0369097 958 0370097 958 0371097 958 0372097 958 0373097 958 0374097 958 0375097 958 0376097 958 0377097 958 0378097 958 0379097 958 0380097 958 0381097 958 0382097 958 0383097 958 0384097 958 0385097 958 0386097 958 0387

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979580373 / 097 9580373 / 097 958 0373 …

4503

Nếu ai bị Số điện thoại 0979580373 hoặc 097 9580373 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha