Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979517332 hoặc 097 9517332 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
SCAM NỢ TIỀN

    097 951 7317097 951 7318097 951 7319097 951 7320097 951 7321097 951 7322097 951 7323097 951 7324097 951 7325097 951 7326097 951 7327097 951 7328097 951 7329097 951 7330097 951 7331097 951 7332097 951 7333097 951 7334097 951 7335097 951 7336097 951 7337097 951 7338097 951 7339097 951 7340097 951 7341097 951 7342097 951 7343097 951 7344097 951 7345097 951 7346

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979517332 / 097 9517332 / 097 951 7332 …

4409

Nếu ai bị Số điện thoại 0979517332 hoặc 097 9517332 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha