Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979343631 hoặc 097 9343631 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo lấy thông tin cá nhân

    097 934 3616097 934 3617097 934 3618097 934 3619097 934 3620097 934 3621097 934 3622097 934 3623097 934 3624097 934 3625097 934 3626097 934 3627097 934 3628097 934 3629097 934 3630097 934 3631097 934 3632097 934 3633097 934 3634097 934 3635097 934 3636097 934 3637097 934 3638097 934 3639097 934 3640097 934 3641097 934 3642097 934 3643097 934 3644097 934 3645

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979343631 / 097 9343631 / 097 934 3631 …

4170

Nếu ai bị Số điện thoại 0979343631 hoặc 097 9343631 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha