Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979310605 hoặc 097 9310605 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 15 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
không rõ là ai, gọi cho tôi có mục đích gì nhưng đã có lời nói khiếm nhã. Mọi người cần cảnh giác

    097 931 0590097 931 0591097 931 0592097 931 0593097 931 0594097 931 0595097 931 0596097 931 0597097 931 0598097 931 0599097 931 0600097 931 0601097 931 0602097 931 0603097 931 0604097 931 0605097 931 0606097 931 0607097 931 0608097 931 0609097 931 0610097 931 0611097 931 0612097 931 0613097 931 0614097 931 0615097 931 0616097 931 0617097 931 0618097 931 0619

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979310605 / 097 9310605 / 097 931 0605 …

4248

Nếu ai bị Số điện thoại 0979310605 hoặc 097 9310605 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha