Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979310174 hoặc 097 9310174 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bắt máy nghe bên kia đổ chuông!
bắt máy 10s k lên tiếng

bắt máy 10s k lên tiếng

    097 931 0159097 931 0160097 931 0161097 931 0162097 931 0163097 931 0164097 931 0165097 931 0166097 931 0167097 931 0168097 931 0169097 931 0170097 931 0171097 931 0172097 931 0173097 931 0174097 931 0175097 931 0176097 931 0177097 931 0178097 931 0179097 931 0180097 931 0181097 931 0182097 931 0183097 931 0184097 931 0185097 931 0186097 931 0187097 931 0188

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979310174 / 097 9310174 / 097 931 0174 …

4465

Nếu ai bị Số điện thoại 0979310174 hoặc 097 9310174 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha