Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979090317 hoặc 097 9090317 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đào đấy !

    097 909 0302097 909 0303097 909 0304097 909 0305097 909 0306097 909 0307097 909 0308097 909 0309097 909 0310097 909 0311097 909 0312097 909 0313097 909 0314097 909 0315097 909 0316097 909 0317097 909 0318097 909 0319097 909 0320097 909 0321097 909 0322097 909 0323097 909 0324097 909 0325097 909 0326097 909 0327097 909 0328097 909 0329097 909 0330097 909 0331

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979090317 / 097 9090317 / 097 909 0317 …

4287

Nếu ai bị Số điện thoại 0979090317 hoặc 097 9090317 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha