Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979061985 hoặc 097 9061985 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Uy tín

    097 906 1970097 906 1971097 906 1972097 906 1973097 906 1974097 906 1975097 906 1976097 906 1977097 906 1978097 906 1979097 906 1980097 906 1981097 906 1982097 906 1983097 906 1984097 906 1985097 906 1986097 906 1987097 906 1988097 906 1989097 906 1990097 906 1991097 906 1992097 906 1993097 906 1994097 906 1995097 906 1996097 906 1997097 906 1998097 906 1999

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979061985 / 097 9061985 / 097 906 1985 …

4193

Nếu ai bị Số điện thoại 0979061985 hoặc 097 9061985 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha