Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979061362 hoặc 097 9061362 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy xong gọi lại k nghe!

    097 906 1347097 906 1348097 906 1349097 906 1350097 906 1351097 906 1352097 906 1353097 906 1354097 906 1355097 906 1356097 906 1357097 906 1358097 906 1359097 906 1360097 906 1361097 906 1362097 906 1363097 906 1364097 906 1365097 906 1366097 906 1367097 906 1368097 906 1369097 906 1370097 906 1371097 906 1372097 906 1373097 906 1374097 906 1375097 906 1376

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979061362 / 097 9061362 / 097 906 1362 …

4523

Nếu ai bị Số điện thoại 0979061362 hoặc 097 9061362 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha