Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978702926 hoặc 097 8702926 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    097 870 2911097 870 2912097 870 2913097 870 2914097 870 2915097 870 2916097 870 2917097 870 2918097 870 2919097 870 2920097 870 2921097 870 2922097 870 2923097 870 2924097 870 2925097 870 2926097 870 2927097 870 2928097 870 2929097 870 2930097 870 2931097 870 2932097 870 2933097 870 2934097 870 2935097 870 2936097 870 2937097 870 2938097 870 2939097 870 2940

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978702926 / 097 8702926 / 097 870 2926 …

4323

Nếu ai bị Số điện thoại 0978702926 hoặc 097 8702926 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha